Jaunākā informācija datubāzēs (29.06.–03.07.2015.)

06.07.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Maijs/2015

RC061. Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas objektu grupās pa mēnešiem;

RC07. Būvniecības izmaksu indeksi pa resursu veidiem pa mēnešiem;

RC101. Būvniecības izmaksu indekss kapitālai ceļa rekonstrukcijai un jaunbūvei.

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2015

Vispārējās valdības sektora ieņēmumi un izdevumi.

Vispārējās valdības sektora parāds sadalījumā pa sektoriem.

Valdības finanses - ceturkšņu dati

Jūnijs/2015

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji – mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2014

IMG07. Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (gados);

IMG08. Paredzamais mūža ilgums pēc vecuma un dzimuma;

IMG081. Paredzamais mūža ilgums 40 līdz 90 gadus veciem iedzīvotājiem.

Iedzīvotāji: mirstība - ikgadējie dati

2014

VAG02. Iedzīvotāju saslimstība ar atsevišķām infekcijas un parazitārajām slimībām;

VAG03. Iedzīvotāju saslimstība ar ļaundabīgajiem audzējiem;

VAG04. Iedzīvotāju saslimstība ar ļaundabīgajiem audzējiem pēc lokalizācijas;

VAG05. Iedzīvotāju saslimstība ar aktīvo tuberkulozi;

VAG06. Iedzīvotāju saslimstība ar psihiskajām slimībām;

VAG08. Alkohola lietošanas nevēlamās sekas sabiedrībā;

VAG10. Iedzīvotāju saslimstība ar atsevišķām seksuāli transmisīvām slimībām;

VAG11. Dzemdības un aborti;

VAG12. Pirmoreiz par invalīdiem atzīto iedzīvotāju skaits;

VAG13. Pirmoreiz par invalīdiem atzīto iedzīvotāju skaits pēc invaliditātes cēloņiem;

VAG15. Ārstu skaits pa specialitātēm gada beigās;

VAG16. Ārstniecības personāls ar vidējo medicīnisko izglītību pa specialitātēm gada beigās;

VAG17. Slimnīcu gultu fonda specializācija vidēji gadā;

VAG20. Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi.

Veselības aprūpe un sports - ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Maijs/2015

Aprīlis/2015

Mazumtirdzniecības apgrozījums,

Autotirdzniecības un izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījums.

Tirdzniecība un pakalpojumi - mēnešu/ceturkšņu dati

2013 (galīgie dati)

TIG031. Vairumtirdzniecības uzņēmumu neto apgrozījuma sadalījums pa preču grupām un pa pamatdarbības veidiem.

Tirdzniecība un pakalpojumi - ikgadējie dati

Maijs/2015

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība - mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Maijs/2015

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība - mēnešu dati

Maijs/2015

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte

Lopkopība - mēnešu dati

2014

MSG07. Meža atjaunošanas un kopšanas izmaksas (EUR/ha (bez PVN));

MSG08. Mežizstrādes vidējās izmaksas (EUR/m³ (bez PVN)).

Mežsaimniecība - ikgadējie dati


Izveidotas jaunas tabulas

 

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2015

 

ISG182. Iedzīvotāju skaits administratīvajās teritorijās pa vecuma grupām un dzimuma gada sākumā.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas - ikgadējie dati


Precizēti dati
 

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2015

DI01. Darbaspēka izmaksu indeksi pa darbības veidiem pa ceturkšņiem.

Darbaspēka izmaksas - ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2013

AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pa BEC 4.red. Klasifikācijas kategorijām (tūkst. euro)

Ārējā tirdzniecība - mēnešu/ceturkšņu dati