Jaunākā informācija datubāzēs (29.06.-03.07.2009.)

06.07.2009

Datubāzē sadaļā Augkopība ar 2009.gada maija datiem papildināta LA052. tabula „Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena”.
Metodoloģija

Sadaļā Lopkopībaar 2009.gada maija datiem papildinātas šādas tabulas:
LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena
LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Tūrisms ar 2009.gada aprīļa datiem papildināta 20-5. tabula „Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem”
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Tirdzniecība un pakalpojumi ar 2009.gada maija datiem par mazumtirdzniecības apgrozījumu papildinātas tabulas: 22-1; 22-3; 22-5; 22-7; 22-9; 22-11.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Iedzīvotājiar 2008.gada datiem papildināta 4-4.tabula un no 4-21. līdz 4-45.tabulai.
Ar 2009.gada datiem (gada sākumā) papildinātas šādas tabulas: 4-1. līdz 4-3.; 4-5. līdz 4-20.; 4-46. un 4-47.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Valdības finanses ar 2009.gada 1.ceturkšņa datiem papildinātas tabulas par vispārējās valdības sektora ieņēmumiem, izdevumiem un parādu (3-1, 3-2, 3-3. tabula).
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Darba samaksa papildināti 2008.gada īstermiņa pati par valsts budžeta iestādēm tabulā „6-8. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Latvijas reģionos pa ceturkšņiem”.
Metodoloģija

DATI PRECIZĒTI

Datubāzē sadaļā Valdības finanses precizēti dati tabulā „3-6. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās”.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Darba samaksa precizēti 2001., 2006. un 2008.gada dati tabulā „6-15. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa republikas pilsētās un rajonos”.
Metodoloģija