Jaunākā informācija datubāzēs (29.05.–02.06.2017.)

05.06.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Aprīlis/2017

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas–mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2017

Nefinanšu komersantu dati.

Finanšu sektora komersantu dati.

Uzņēmējdarbības finanses–ceturkšņu dati

1.cet./20167

Iekšzemes kopprodukta rādītāji.

Iekšzemes kopprodukts–ceturkšņu dati

Maijs/2017

Konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji–mēnešu dati

1.cet./2017

IV01. Nefinanšu investīcijas pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, milj. euro);

IV02. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, tūkst. euro).

Investīcijas–ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI

2016

2017 (perioda sākumā)

ISG021. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma gada sākumā;

ISG03. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās ietekmējošie faktori;

ISG031. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits un to ietekmējošie faktori pēc dzimuma;

ISG032. Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas statistiskajos reģionos;

ISG06. Vīriešu un sieviešu vecuma struktūra gada sākumā;

ISG07. Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs gada sākumā;

ISG12. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc faktiskās un deklarētās dzīvesvietas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā;

ISG13. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc faktiskās un deklarētās dzīvesvietas un dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā;

ISG14. Gada vidējais pastāvīgo iedzīvotāju skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

ISG15. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits novadu pilsētās gada sākumā;

ISVG01. Iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;

ISVG03. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās ietekmējošie faktori statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

ISVG031. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās ietekmējošie faktori novados.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas–ikgadējie dati

2016

IDG01. Dzimušo skaits pēc dzimuma.

Iedzīvotāji: dzimstība–ikgadējie dati

2016

IMG01. Mirušie pēc dzimuma un vecuma.

Iedzīvotāji: mirstība–ikgadējie dati

2016

IBG01. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija.

Iedzīvotāji: migrācija–ikgadējie dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

Aprīlis/2017

NB001. Nodarbināto un bezdarbnieku skaits 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, tūkst.;

NB002. Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15-74 gadu vecumā.

Nodarbinātība un bezdarbs–mēnešu/ceturkšņu dati

Janvāris-marts/2017

1.cet./2017

Marts/2017

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa;

Strādājošo reālā darba samaksa;

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem.

Darba samaksa–mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2017

DSG04. Vīriešu un sieviešu darba samaksa pa darbības veidiem 1. ceturksnī, euro.

Darba samaksa–ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Aprīlis/2017

 

Marts/2017

1.cet./2017

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas,

Izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas.

Tirdzniecība un pakalpojumi–mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

1.cet./2017

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;

TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;

TR05. Cauruļvadu transporta darbība (tūkst. t);

TR07. Pasažieru pārvadājumi (tūkst. cilvēku);

TR081. Pasažieru pārvadājumi ar tramvajiem un trolejbusiem (tūkst. pasažieru);

TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports–mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Aprīlis/2017

LI020. Piena un gaļas vidējā iepirkuma cena (euro/t)

Lauksaimniecības cenas un cenu indeksi –mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2017

Aprīlis/2017

LL050. Lopkopības produkcijas ražošana;

LL051. Nokauti lauksaimniecības dzīvnieki, iegūta gaļa kautuvēs (ieskaitot kaušanu kā pakalpojumu);

LL053. Piena iepirkums un iepirktā piena kvalitāte;

LL054. Piena produktu ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Lopkopība–mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

4.cet./2016

IV01. Nefinanšu investīcijas pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, milj. euro);

IV02. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, tūkst. euro).

Investīcijas–ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2016

TRG05. Transporta līdzekļu skaits gada beigās;

TRG27. Pasažieru pārvadājumi (milj. cilvēku);

TRG28. Pasažieru apgrozība (milj. pasažierkilometru).

Transports–ikgadējie dati