Jaunākā informācija datubāzēs (29.04.-03.05.2013.)

07.05.2013

Dati atjaunoti


Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1.cet./2013

SD01. Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs.

Sociālā drošība - mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Marts/2013

Mazumtirdzniecības un automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma pārmaiņas un indeksi;

Mazumtirdzniecības un automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma pārmaiņas un indeksi.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Marts/2013

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2011

SRG07. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu vietējo vienību skaits pēc galvenā darbības veida.

Uzņēmumu skaits -ikgadējie dati

2011

UGG01. Uzņēmumu grupas sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem;

UGG02. Uzņēmumu skaits sadalījumā pa uzņēmumu grupu veidiem;

UGG03. Uzņēmumu grupas sadalījumā pa valstīm.

Uzņēmumu grupas -ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

2012

Lauksaimniecības produkcijas indeksi;

Lauksaimniecības produkcijas iepirkuma cenas un cenu indeksi;

Lauksaimniecības tehnika visu veidu saimniecībās;

Mēslojuma iestrāde un augsnes kaļķošana;

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana.

Lauksaimniecības vispārīgie rādītāji -ikgadējie dati

2012

Lauksaimniecības kultūru sējumu platība; ražība un kopraža;

Augkopības produktu ražošana uz vienu iedzīvotāju;

Visu veidu saimniecības pēc graudaugu ražības;

Saimniecību grupējums pēc kartupeļu ražības;

Lopbarības kultūru kopraža un ražība;

Augļu koku un ogulāju stādījumi;

Siltumnīcu platības un produkcija.

Augkopība -ikgadējie dati

2012

Galveno lopkopības produktu ražošana;

Lopkopības produktu ražošana statistiskajos reģionos;

Lopkopības intensitāte;

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits;

Gaļas ražošana pa veidiem;

Visu veidu saimniecību grupējums pēc liellopu un cūku skaita.

Lopkopība -ikgadējie dati