Jaunākā informācija datubāzēs (29.03.-02.04.2010.)

06.04.2010
Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

Feb/2010

Būvniecības izmaksu indeksi.

Cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Feb/2010

Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;
Iedzīvotāju starpvalstu migrācija.

Iedzīvotāji- mēnešu/ceturkšņu dati

Dec/2009

DS14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa mēnešiem.

Darba samaksa - mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet/2009

MA03. Dzīvokļu pārdošana pilsētās un laukos pa reģioniem;
MA04. Pārdotie dzīvokļi pēc istabu skaita dzīvoklī pa reģioniem;
MA05. Dzīvokļu pārdošana lielākajās pilsētās;
MA06. Vienu un divu ģimeņu dzīvojamo māju apbūves zemes pārdošana reģionos, tūkst. Ls;
MA07. Lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes pārdošana laukos pa reģioniem, tūkst. Ls.

Mājokļi- mēnešu/ceturkšņu dati

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Feb/2010

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi;
Mazumtirdzniecības uzņēmumu kopējais apgrozījums;
Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi un pārmaiņas.

Tirdzniecībaun pakalpojumi - mēnešu/ceturkšņu dati

2009

BU05. Būvniecības produkcijas indeksi.

Būvniecība- ikgadējie dati

2006; 2007

TU14. Tūrisma nozares nozīmīgumu raksturojoši rādītāji (%).

Tūrisms - ikgadējie dati

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Feb/2010

Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība- mēnešu/ceturkšņu dati

Feb/2010

Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;
Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība - mēnešu ceturkšņu dati

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2008

Inovatīvo uzņēmumu skaits pēc darbības jomas;
Inovatīvo uzņēmumu apgrozījuma un strādājošo skaita īpatsvars sadalījumā pa darbības jomām;
Kopējie izdevumi inovācijām (milj.latu).

Inovācijas- ikgadējie dati

Jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2009

IE47. Iedzīvotāju skaits un galvenie demogrāfiskie rādītāji reģionos, republikas pilsētās un novados.

Iedzīvotāji- ikgadējie dati

2005-2009

JVS011. Aizņemtās darbvietas pa reģioniem ceturkšņa beigās;
JVS06.Vidējais darbinieku skaits pilna darba laika vienībās Latvijas reģionos ceturksnī

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks - mēnešu/ceturkšņu dati

2005-2009

JVS011. Aizņemtās darbvietas pa reģioniem vidēji gadā;
JVS09. Vidējais darbinieku skaits pilna darba laika vienībās Latvijas reģionos.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks - ikgadējie dati

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2009

AT15. Eksports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida (nace 2.red.) 2009.gadā (tūkst.ls) (operatīvie dati);
AT16. Imports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida (nace 2.red.) 2009.gadā (tūkst.ls) (operatīvie dati).

Ārējā tirdzniecība- ikgadējie dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2008-2009

Nodarbinātība un bezdarbs.

Nodarbinātība un bezdarbs - mēnešu/ceturkšņu dati

2008-2009

Nodarbinātība un bezdarbs.

Nodarbinātība un bezdarbs - ikgadējie dati

1-3.cet/2009

MA03. Dzīvokļu pārdošana pilsētās un laukos pa reģioniem;
MA04. Pārdotie dzīvokļi pēc istabu skaita dzīvoklī pa reģioniem;
MA05. Dzīvokļu pārdošana lielākajās pilsētās;
MA06. Vienu un divu ģimeņu dzīvojamo māju apbūves zemes pārdošana reģionos, tūkst. Ls;
MA07. Lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes pārdošana laukos pa reģioniem, tūkst. Ls.

Mājokļi- mēnešu/ceturkšņu dati