Jaunākā informācija datubāzēs (29.03.–01.04.2016.)

04.04.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Marts/2016

Konjunktūras rādītāji būvniecībā, rūpniecībā, mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sektorā.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2015

DIG01. Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem (euro);

DIG011. Vienas stundas darbaspēka izmaksas statistiskajās vienībās ar nodarbināto skaitu 10 un vairāk pa darbības veidiem (euro);

DIG012. Darbaspēka izmaksas uz vienu darbinieku mēnesī pa darbības veidiem (euro);

DIG013. Darbaspēka izmaksas uz vienu darbinieku mēnesī statistiskajās vienībās ar nodarbināto skaitu 10 un vairāk (euro).

Darbaspēka izmaksas -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Februāris/2016

 

 

Janvāris/2016

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas,

Izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Februāris/2016

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2015

TRG30. Lidostas “Rīga” darbība;

TRG31. Iebraukušie, izbraukušie pasažieri lidostā.

Transports -ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Februāris/2016

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu dati

Februāris/2016

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;
LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Februāris/2016

 

Janvāris/2016

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas);

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu dati

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2015-2016

TI131. Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas pa uzņēmumu pamatdarbības veidiem pa mēnešiem, faktiskajās cenās (neizlīdzinātie dati);

TI141. Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas pa uzņēmumu pamatdarbības veidiem pa mēnešiem, faktiskajās cenās (neizlīdzināti dati).

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2015 (Profesionālās izglītības iestāžu skaits)

IZG01. Izglītības iestādes un izglītojamo skaits (mācību gada sākumā);

IZG22. Profesionālās izglītības iestādes.

Izglītība -ikgadējie dati