Jaunākā informācija datubāzēs (29.02.–04.03.2016.)

07.03.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Janvāris/2016

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2015

UF01. Līzinga un faktoringa portfelis (tūkst. euro);

UF021. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums pēc līzinga ņēmēju institucionālā sektora (EKS 2010) perioda beigās (tūkst. euro);

UF031. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums nefinanšu komersantiem pa darbības veidiem (NACE 2.red.) perioda beigās (tūkst. euro).

Uzņēmējdarbības finanses - ceturkšņu dati

4.cet./2015

Iekšzemes kopprodukta rādītāji.

Iekšzemes kopprodukts -ceturkšņu dati

2015

Iekšzemes kopprodukta rādītāji.

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

Februāris/2016

KR011. Ekonomikas sentimenta rādītājs, (ilgtermiņa vidējais = 100);

KR012. Konfidences rādītāji (saldo, %)

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

4.cet./2015

IV01. Nefinanšu investīcijas pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, milj. euro);

IV02. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, tūkst. euro).

Investīcijas -ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Janvāris/2016

NB001. Nodarbināto un bezdarbnieku skaits 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, tūkst.,

NB002. Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15-74 gadu vecumā.

Nodarbinātība un bezdarbs -ceturkšņu dati

2015

2015/16

Profesionālā izglītība;

Augstskolas un koledžas.

Izglītība -ikgadējie dati

2014

Minimālā ienākuma līmenis.

Minimālā ienākuma līmenis -ikgadējie dati

2015

SKG17. Ugunsgrēku skaits un to sekas.

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma -ikgadējie dati

2015 (provizoriski dati)

Mājokļu apstākļi.

Mājokļa apstākļi -ikgadējie dati

2014

VAG01. Veselības aprūpes pamatrādītāji gada beigās;

VAG09. HIV inficēšanās gadījumu skaits;

VAG14. Darbā notikušie nelaimes gadījumi;

VAG19. Ambulatoro apmeklējumu skaits;

VAG21. Iedzīvotāju hospitalizācija;

VAG221. Sporta organizācijas.

Veselības aprūpe un sports -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Janvāris/2016

 

Decembris/2015

4.cet./2015

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas,

Izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

2015

TIG01. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi pa pamatdarbības veidiem (2010=100);

TIG02. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas pa pamatdarbības veidiem (% pret iepriekšējo periodu).

Tirdzniecība un pakalpojumi -ikgadējie dati

Janvāris/2016

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

4.cet./2015

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;

TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;

TR05. Cauruļvadu transporta darbība (tūkst. t);

TR07. Pasažieru pārvadājumi (tūkst. cilvēku);

TR081. Pasažieru pārvadājumi ar tramvajiem un trolejbusiem (tūkst. pasažieru);

TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2015 (provizoriksi dati)

ATG27. Eksports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida (NACE 2. red.) 2015.gadā (tūkst. euro);

ATG28. Imports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida (NACE 2.red.) 2015.gadā (tūkst.euro)

Ārējā tirdzniecība -ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Janvāris/2016

 

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu dati

Janvāris/2016

 

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;
LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu dati

 

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2005-2015

MTG07. Ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi uz vienu mājsaimniecības locekli.

Mājokļa apstākļi -ikgadējie dati

 

Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2014/15

IZG222. Profesionālo izglītības iestāžu pedagoģiskie darbinieki (pamatdarbā).

Izglītība -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2002-2015 (Izmaiņas % pret iepriekšējo periodu (salīdzināmajās cenās), sezonāli izlīdzinātie dati)

BU01. Būvniecības produkcija pa ceturkšņiem (NACE 2. red.).

Būvniecība -ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2015

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;

TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;

TR07. Pasažieru pārvadājumi (tūkst. cilvēku);

TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati