Jaunākā informācija datubāzēs (28.12.2009-01.01.2010.)

04.01.2010
Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Nov/2009

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa mēnešiem;
Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa mēnešiem.

Tirdzniecībaun pakalpojumi - mēnešu/ceturkšņu dati

Okt/2009

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%).

Tūrisms - mēnešu/ceturkšņu dati

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Nov/2009

Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte;
Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena.

Lopkopība - mēnešu ceturkšņu dati

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Okt/2009

Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;
Dabas gāzes imports un patēriņš;
Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;
Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika - mēnešu/ceturkšņu dati