Jaunākā informācija datubāzēs (28.12.–30.12.2015.)

04.01.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2013

Iekšzemes kopprodukts statistiskajos reģionos;

Kopējā pievienotā vērtība pa darbības veidiem un īpatsvars statistiskajos reģionos.

Iekšzemes kopprodukts - ikgadējie dati

Decembris/2015

Konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji – mēnešu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Novembris/2015

Oktobris/2015

Mazumtirdzniecības apgrozījums,

Autotirdzniecības un izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījums.

Tirdzniecība un pakalpojumi - mēnešu/ceturkšņu dati

Novembris/2015

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība - mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Novembris/2015

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība - mēnešu dati

Novembris/2015

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;
LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība - mēnešu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Novembris/2015

 

Oktobris/2015

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;
EN02. Dabas gāzes imports un patēriņš;
EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;
EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika - mēnešu dati


Izveidotas jaunas tabulas

 

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2004-2013

MIG01. Minimālā ienākuma līmenis (ilustratīvās vērtības), euro gadā;

MIG02. Personu īpatsvars zem minimālā ienākuma līmeņa Latvijas statiskajos reģionos (%);

MIG03. Personu īpatsvars zem minimālā ienākuma līmeņa pēc dzimuma un vecuma (%);

MIG04. Personu īpatsvars zem minimālā ienākuma līmeņa pēc pamatnodarbošanās statusa pēc dzimuma un vecuma (%);

MIG05. Personu īpatsvars zem minimālā ienākuma līmeņa pēc apdzīvotās platības īpašumtiesību statusa pēc dzimuma un vecuma (%);

MIG06. Personu īpatsvars zem minimālā ienākuma līmeņa pirms sociālo transfertu saņemšanas pēc vecuma un dzimuma (%);

MIG07. Mājsaimniecību īpatsvars zem minimālā ienākuma līmeņa pēc mājsaimniecības tipa un darba intensitātes (%).

Minimālā ienākuma līmenis - ikgadējie dati