Jaunākā informācija datubāzēs (28.11.–02.12.2016.)

05.12.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Oktobris/2016

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2015

Uzņēmējdarbības finanses (apgrozījums, aktīvi, pasīvi, peļņa vai zaudējumi)

Uzņēmējdarbības finanses- ikgadējie dati

3.cet./2016

Iekšzemes kopprodukta rādītāji

Iekšzemes kopprodukts -ceturkšņu dati

Novembris/2016

Konjunktūras rādītāji būvniecībā, rūpniecībā, mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sektorā.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

2017 (prognozēti dati)

KRG01. Investīciju tipi apstrādes rūpniecībā pēc ražošanas pamatgrupējuma un pēc uzņēmumu lieluma grupām;

KRG02. Investīciju apjomu ietekmējošie faktori apstrādes rūpniecībā pa uzņēmumu ražošanas pamatgrupējuma un pēc uzņēmumu lieluma grupām.

Konjunktūras rādītāji –ikgadējie dati

3.cet./2016

IV01. Nefinanšu investīcijas pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, milj. euro);

IV02. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, tūkst. euro)

Investīcijas -ceturkšņu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

Oktobris/2016

NB001. Nodarbināto un bezdarbnieku skaits 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, tūkst;

NB002. Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15-74 gadu vecumā.

Nodarbinātība un bezdarbs -ceturkšņu dati

3.cet./2016

 

Septenbris/2016

 

2011-2014

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem;

Strādājošo reālā darba samaksa.

DS20. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DS21. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DS22. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām;

DS23. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa reģioniem;

DS24. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem republikas pilsētās un novados.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Oktobris/2016

 

 

Septembris/2016

3.cet./2016

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas;

Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās;

Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās;

Izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa mēnešiem.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Oktobris/2016

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2015 (provizoriski dati)

Ekonomiski aktīvi uzņēmumi pa galvenajiem darbības veidiem.

Uzņēmumu skaits -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

3.cet.2016

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;

TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;

TR05. Cauruļvadu transporta darbība (tūkst. t);

TR07. Pasažieru pārvadājumi (tūkst. cilvēku);

TR081. Pasažieru pārvadājumi ar tramvajiem un trolejbusiem (tūkst. pasažieru);

TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Oktobris/2016

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu dati

Oktobris/2016

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;
LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Septembris/2016

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;
EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika -mēnešu dati

 

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

2011-2015

DSG14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa reģioniem;

DSG15. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem republikas pilsētās un novados.

Darba samaksa -ikgadējie dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2010-2015

ZIG031. Izdevumi pētniecībai sadalījumā pa sektoriem un pētījumu veidiem (tūkst. eiro);

ZIG032. Zinātniskais personāls (zinātnieki, profesionāļi un projektu vadītāji) sadalījumā pēc vecuma (strādā pilnu un nepilnu darba laiku);

ZIG033. Zinātniskais personāls (zinātnieki, profesionāļi un projektu vadītāji) ar zinātnisko grādu (strādā pilnu un nepilnu laiku).

Zinātne - ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

SOCIĀLIE PROCESI

2016

DSG04. Vīriešu un sieviešu darba samaksa pa darbības veidiem 1. ceturksnī, euro.

Darba samaksa -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2016

2015-2016

2016

TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;

TR07. Pasažieru pārvadājumi (tūkst. cilvēku);

TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati