Jaunākā informācija datubāzēs (28.11.-02.12.2011.)

05.12.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Okt./2011

3.cet./2011

Būvniecības izmaksu indeksi.

Eksporta vienības vērtības indeksi un pārmaiņas;
Importa vienības vērtības indeksi un pārmaiņas;
Tirdzniecības nosacījumi.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

Komersantu (komercsabiedrību) finansiālie rādītāji, peļņa, apgrozījums, aktīvi un pasīvi.

Uzņēmējdarbības finanses - ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

3.cet./2011

NB062. Nodarbinātie iedzīvotāji sadalījumā pa saimniecisko darbību veidiem.

Nodarbinātība un bezdarbs -mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2011

 

Aug./2011

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem;

Strādājošo reālā darba samaksa;

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem, pa vecuma grupām un dzimumiem.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Okt./2011

 

3.cet./2011

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas;
Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi;
Vairumtirdzniecības uzņēmumu ceturkšņu apgrozījuma indeksi.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2010 (provizoriski dati)

SRG011. Ekonomiski aktīvās statistikas vienības statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;
SRG02. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem;
SRG021. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa statistiskajiem reģioniem un galvenajiem darbības veidiem;
SRG031. Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības pa lieluma grupām statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;
SRG041. Ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa lieluma grupām un statistiskajiem reģioniem;
SRG051. Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;
SRG061. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības pilsētās un novados sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem.

Uzņēmumu skaits -ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Okt./2011

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu/ceturkšņu dati

Okt./2011

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;
LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

3.cet./2011

Nodarbinātības un bezdarba rādītāji.

 

Nodarbinātība un bezdarbs -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

DSG03. Vīriešu un sieviešu darba samaksa pa darbības veidiem (1.ceturksnī; latos).

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2010

MA03. Dzīvokļu pārdošana pilsētās un laukos pa reģioniem;

MA04. Pārdotie dzīvokļi pēc istabu skaita dzīvoklī pa reģioniem;

MA05. Dzīvokļu pārdošana lielākajās pilsētās;

MA06. Vienu un divu ģimeņu dzīvojamo māju apbūves zemes pārdošana reģionos;

MA07. Lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes pārdošana laukos pa reģioniem.

Mājokļi -mēnešu/ceturkšņu dati