Jaunākā informācija datubāzēs (28.09.-2.10.2009.)

06.10.2009

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Aug/2009

Sep/2009

4-1. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji
4-2. Iedzīvotāju starpvalstu migrācija

Iedzīvotāji- mēnešu/ceturkšņu dati

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Aug/2009

Mazumtirdzniecības apgrozījums

Tirdzniecībaun pakalpojumi - mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

2008. un 2009.g. ceturkšņi

Precizētie nacionālo kontu dati par 2008. un 2009. gada ceturkšņiem tiks publicēti 7.10.2009.

Iekšzemes kopprodukts - mēnešu/ceturkšņu dati

2008

2-1. Iekšzemes kopprodukts
2-3. Iekšzemes kopprodukta indeksi (2000.g. Salīdzināmajās cenās)
2-4. Iekšzemes kopprodukts pa darbības veidiem (tūkst. Latu)
2-5. Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem (faktiskajās cenās; procentos)
2-6. Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem (faktiskajās cenās, tūkst. Latu)
2-8. Iekšzemes kopprodukta izlietojums (tūkst. Latu)
2-9. Iekšzemes kopprodukta ienākumu aspekts (faktiskajās cenās; tūkst. Latu)
2-10. Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība (faktiskajās cenās; tūkst. Latu)

Piezīme: Atbilstoši Makroekonomiskās statistikas revīzijas politikai 02.10.2009 datubāzēs publicēti precizēti (pēc nacionālo kontu sistēmas sabalansēšanas par 2008. gadu) nacionālo kontu statistikas gada rādītāji. Sakarā ar to, ka nepieciešams papildus laiks ceturkšņa datu pārrēķināšanai atbilstoši sabalansētās 2008. gada kontu sistēmas informācijai, dati par ceturkšņiem tiks publicēti 07.10.2009.

Iekšzemes kopprodukts - ikgadējie dati