Jaunākā informācija datubāzēs (28.09.–02.10.2015.)

05.10.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Septembris/2015

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

Augusts/2015

NB001. Nodarbināto un bezdarbnieku skaits 15–74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, (sezonāli izlīdzināti dati);

NB002. Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15–74 gadu vecumā (sezonāli izlīdzināti dati).

Nodarbinātība un bezdarbs -ceturkšņu dati

2014

IZG03. Pirmsskolas izglītības iestādes (1.septembrī).

Izglītība -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūlijs/2015

Augusts/2015

Mazumtirdzniecības apgrozījums,

Autotirdzniecības un izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījums.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Augusts/2015

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2014

LIG015. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas cena statistiskajos reģionos (EUR par ha);

LIG016. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pirkšanas cena reģionos (EUR par ha).

Lauksaimniecības vispārīgie rādītāji -ikgadējie dati

Augusts/2014

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu dati

Augusts/2014

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte

Lopkopība -mēnešu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2014

ENG01. Energobilance, naturālās mērvienībās;

ENG02. Energobilance, TJ, tūkst.toe;

ENG05. Atjaunīgo energoresursu, kokogļu, kurināmās koksnes un atkritumu ražošana, imports, eksports un patēriņš, naturālās mērvienībās;

ENG07. Kurināmā koksne sadalījumā pa veidiem, ražošana, imports, eksports un patēriņš, naturālās mērvienībās.

Enerģētika -ikgadējie dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2015 (gada sākumā)

Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās;

IKT lietošana uzņēmumos.

Informācijas tehnoloģijas: IKT lietošana mājsaimniecībās, IKT lietošana uzņēmumos


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2015 (gada sākumā)

ITMG20. Internetā iegādāto preču vai pakalpojumu pirkšanas vai pasūtīšanas biežums;

ITMG21. Iztērēto naudas kopsummu aptuvenie apjomi par internetā pirktajām vai pasūtītajām precēm vai pakalpojumiem;

ITMG22. Problēmas ar kurām saskaras pērkot vai pasūtot preces vai pakalpojumus internetā;

ITMG23. Iemesli kāpēc netiek pirktas vai pasūtītas preces vai pakalpojumi internetā;

ITMG24. Iedzīvotāji, kuri ir saskārušies ar drošību saistītiem gadījumiem, izmantojot internetu;

ITMG25. Iedzīvotāju darbības internetā, no kurām ir atturējuši dažādi ar drošību saistīti apsvērumi;

ITMG26. Iedzīvotāju veiktās darbības informācijas un komunikāciju tehnoloģiju drošības jomā.

Informācijas tehnoloģijas: IKT lietošana mājsaimniecībās

2015 (gada sākumā)

ITUG24. Piegādātāju izcelsmes valstis, no kurām uzņēmumi iegādājušies preces vai pakalpojumus, izmantojot internetu, aplikācijas vai citus datortīklus;

ITUG25. Klientu izcelsmes valstis, no kurām uzņēmumi saņēmuši pasūtījumus, izmantojot interneta mājaslapu vai aplikācijas;

ITUG26. Darbības, ko veic uzņēmumi, kas izmanto kādu IT risinājumu, lai apstrādātu informāciju par klientiem (CRM);

ITUG27. Uzņēmumi, kuru darbiniekiem ir attālināta piekļuve uzņēmuma e-pasta sistēmai, dokumentiem vai lietojumprogrammatūrai;

ITUG28. Sociālo mediju lietošanas mērķi uzņēmumos;

 ITUG29. Uzņēmumi, kam ir noteikta IKT drošības politika;

ITUG30. IKT drošības politikas riski uzņēmumos.

Informācijas tehnoloģijas: IKT lietošana uzņēmumos

 

Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1995-2014

IKG10_01. Iekšzemes kopprodukts;

IKG10_02. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta, (tūkst. euro);

IKG10_03. Iekšzemes kopprodukts no izlietojuma aspekta (tūkst. euro)

IKG10_04. Iekšzemes kopprodukta ienākumu aspekts (faktiskajās cenās; tūkst. euro)

IKG10_05. Preču un pakalpojumu izlaide, starppatēriņš un pievienotā vērtība pa darbības veidiem (NACE 2.red.), (tūkst. euro)

IKG10_06. Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem (NACE 2. red.), (faktiskajās cenās);

IKG10_07. Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība (faktiskajās cenās; tūkst. euro);

IKG10_08. Iekšzemes kopprodukta apjoma indeksi (2010.g. salīdzināmajās cenās);

IKG10_09. Pievienotās vērtības indeksi pa darbības veidiem (procentos pret iepriekšējo gadu);

IKG10_10. Iekšzemes kopprodukta deflatori.

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2013-2014

 

 

2014

ENG12. Katlumājās patērētais kurināmais un saražotā siltumenerģija, TJ;

ENG15. Koģenerācijas stacijās patērētais kurināmais, saražotā siltumenerģija un elektroenerģija;

ENG18. Uzņēmumu katlumāju un koģenerācijas staciju patērētā kurināmā sadalījums pa darbības veidiem, TJ

Enerģētika -ikgadējie dati