Jaunākā informācija datubāzēs (28.08.–01.09.2017.)

04.09.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2.cet./2017

Iekšzemes kopprodukts faktiskajās un salīdzināmajās cenās.

Iekšzemes kopprodukts–ceturkšņu dati

Augusts/2017

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji–mēnešu dati

2.cet./2017

IV01. Nefinanšu investīcijas pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, milj. eiro);

IV02. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, tūkst. eiro).

Investīcijas–ceturkšņu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

Jūlijs/2017

NB001. Nodarbināto un bezdarbnieku skaits 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, tūkst;

NB002. Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15-74 gadu vecumā.

Nodarbinātība un bezdarbsceturkšņu dati

2.cet./2016

 

Jūnijs/2017

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem;

Strādājošo reālā darba samaksa;

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem.

Darba samaksa–mēnešu/ceturkšņu dati

2016

SKG04. Notiesāto personu skaits pēc nozieguma veida;

SKG05. Notiesāto personu skaits pēc nozieguma veida un vecuma;

SKG06. Notiesāto personu sadalījums pēc nozieguma veida un vecuma;

SKG07. Sieviešu īpatsvars notiesāto personu kopskaitā (procentos);

SKG08. Notiesāto personu sadalījums pēc tiesas noteiktajiem soda veidiem (skaitļos).

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma–ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Jūlijs/2017

Jūnijs/2017

2.cet./2017

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas;

Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās;

Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās.

Tirdzniecība un pakalpojumi–mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2.cet./2017

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;

TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;

TR05. Cauruļvadu transporta darbība (tūkst. t);

TR07. Pasažieru pārvadājumi (tūkst. cilvēku);

TR081. Pasažieru pārvadājumi ar tramvajiem un trolejbusiem (tūkst. pasažieru);

TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports–mēnešu/ceturkšņu dati

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2016 (galīgie dati)

ATG01. Eksports un imports pa valstu grupām (tūkst. euro)

ATG02. Eksports un imports pa valstīm un teritorijām (tūkst. euro)

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām un teritorijām–ikgadējie dati

2016 (galīgie dati)

ATG15. Eksports un imports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida (NACE 2.red.) (tūkst. euro)

Preču ārējā tirdzniecība atbilstoši NACE klasifikācijai un pa preču sadaļām–ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Jūlijs/2017

2.cet./2017

LI010. Lauksaimniecības produkcijas ceturkšņa cenu indeksi (2010=100)

LI020. Piena un gaļas vidējā iepirkuma cena (euro/t).

Lauksaimniecības cenas un cenu indeksi –mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2017

Jūlijs/2017

LL050. Lopkopības produkcijas ražošana

LL051. Nokauti lauksaimniecības dzīvnieki, iegūta gaļa kautuvēs (ieskaitot kaušanu kā pakalpojumu);

LL053. Piena iepirkums un iepirktā piena kvalitāte;

LL054. Piena produktu ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Lopkopība–mēnešu/ceturkšņu dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2016

ZIG01. Iestādes, uzņēmumi un organizācijas, kurās tiek veikts pētniecības darbs;

ZIG02. Zinātniski pētnieciskajā darbā strādājošo skaits;

ZIG03. Izdevumi zinātniski pētnieciskajam darbam pa sektoriem un to finansējums (milj. euro);

ZIG031. Izdevumi pētniecībai sadalījumā pa sektoriem un pētījumu veidiem (tūkst. eiro);

ZIG032. Zinātniskais personāls (zinātnieki, profesionāļi un projektu vadītāji) sadalījumā pēc vecuma (strādā pilnu un nepilnu darba laiku)

ZIG033. Zinātniskais personāls (zinātnieki, profesionāļi un projektu vadītāji) ar zinātnisko grādu (strādā pilnu un nepilnu laiku)

Zinātne–ikgadējie dati

 

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2015-2016

2005-2016

ATG051. Eksports un imports pa kombinētās nomenklatūras sadaļām un valstīm, valstu grupām un teritorijām (euro);

ATG052. Sezonāli un kalendāri izlīdzināta preču eksporta un importa vērtība (euro).

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām un teritorijām–ikgadējie dati

2005-2016

 

2015-2016

ATG03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pa BEC 4.red. klasifikācijas kategorijām (tūkst. euro);

ATG06. Svarīgākās preces Latvijas eksportā;

ATG07. Svarīgākās preces Latvijas importā

Preču ārējā tirdzniecība atbilstoši NACE klasifikācijai un pa preču sadaļām–ikgadējie dati