Jaunākā informācija datubāzēs (28.06.-02.07.2010.)

05.07.2010

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Maijs/2010
1.cet/2010

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas;
Biznesa pakalpojumu cenu indeksi un pārmaiņas pakalpojumu nozarēs.

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2008

Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi.

Iedzīvotāju ieņēmumi - ikgadējie dati

Marts/2010

DS14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;
DS15. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;
DS16. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām.

Darba samaksa - mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Maijs/2010

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas.

Tirdzniecībaun pakalpojumi - mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Maijs/2010


Apr/2010

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;
EN02. Dabas gāzes imports un patēriņš;
EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;
EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika - mēnešu/ceturkšņu dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2.cet/2009

1.cet/2010

IK03. Iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta;
IK05. Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem.

Iekšzemes kopprodukts - mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2009

MA161. Mājokļu skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;
MA171. Dzīvojamās mājas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;
MA181. Dzīvojamo māju kopējā platība statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados.

Mājokļi- ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Apr/2010

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%).

Tūrisms - mēnešu/ceturkšņu dati