Jaunākā informācija datubāzēs (28.05.–01.06.2018.)

04.06.2018

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Aprīlis/2018

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas–mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2018

Nefinanšu komersantu dati.

Uzņēmējdarbības finanses–ceturkšņu dati

1.cet./2018

Iekšzemes kopprodukta rādītāji.

Iekšzemes kopprodukts–ceturkšņu dati

Maijs/2018

Konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji–mēnešu dati

1.cet./2018

IV01. Nefinanšu investīcijas pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, milj. euro);

IV02. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, tūkst. euro).

Investīcijasceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI

2017

2018 (gada sākumā)

ISG021. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma gada sākumā;

ISG03. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās ietekmējošie faktori;

ISG031. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits un to ietekmējošie faktori pēc dzimuma;

ISG032. Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas statistiskajos reģionos;

ISG06. Vīriešu un sieviešu vecuma struktūra gada sākumā;

ISG07. Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs gada sākumā;

ISG12. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc faktiskās un deklarētās dzīvesvietas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā;

ISG13. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc faktiskās un deklarētās dzīvesvietas un dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā;

ISG14. Gada vidējais pastāvīgo iedzīvotāju skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

ISG15. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits novadu pilsētās gada sākumā;

ISVG01. Iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;

ISVG03. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās ietekmējošie faktori statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

ISVG031. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās ietekmējošie faktori novados.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas–ikgadējie dati

2017

IDG010. Dzīvi un nedzīvi dzimušo skaits pēc dzimuma.

Iedzīvotāji: dzimstība–ikgadējie dati

2017

IMG010. Mirušie pēc dzimuma un vecuma.

Iedzīvotāji: mirstība–ikgadējie dati

2017

IBG01. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija.

Iedzīvotāji: migrācija–ikgadējie dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

Aprīlis/2018

NB001m. Nodarbināto skaits 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, tūkst.;

NB002m. Bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem.

Nodarbinātība un bezdarbs–mēnešu/ ceturkšņu dati

Janvāris-marts/2018

1.cet./2018

Marts/2018

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa;

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem.

Darba samaksa–mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Aprīlis/2018

 

Marts/2018

1.cet./2018

Mazumtirdzniecības apgrozījums un apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījums.

Tirdzniecība un pakalpojumi–mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Aprīlis/2018

TR059. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās pa mēnešiem (tūkst. t).

Transports–mēnešu/ceturkšņu dati

2015

TUG30. Tūrisma nozares nozīmīgumu raksturojoši rādītāji (%).

Tūrisms–ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2018 (prognoze)

LAG0020. Lauksaimniecības kultūru sējumu platība, kopraža un vidējā ražība

Augkopība–ikgadējie dati

1.cet./2018

Aprīlis/2018

LL050. Lopkopības produkcijas ražošana;

LL051. Nokauti lauksaimniecības dzīvnieki, iegūta gaļa kautuvēs (ieskaitot kaušanu kā pakalpojumu);

LL053. Piena iepirkums un iepirktā piena kvalitāte;

LL054. Piena produktu ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Lopkopība–mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2018

Aprīlis/2018

LI010. Lauksaimniecības produkcijas ceturkšņa cenu indeksi

LI020. Piena un gaļas vidējā iepirkuma cena (euro/t);

LI030. Graudu, pākšaugu, rapša vidējās iepirkuma cenas (euro/t)

Lauksaimniecības cenas un cenu indeksi –mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2018

 

ZV010. Zivju nozveja un jūras produktu ieguve pa nozvejas rajoniem (tūkst. tonnu)

Zivsaimniecība–ceturkšņu dati

 

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

 

2000-2018

RC011. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs pa ceturkšņiem.

Ražotāju cenas–mēnešu/ceturkšņu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

2008-2018

DS06. Strādājošo regulārā mēneša un stundas vidējā bruto darba samaksa pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (euro).

Darba samaksa–mēnešu/ceturkšņu dati

2015-2017

DSG08. Strādājošo regulārā mēneša un stundas vidējā bruto darba samaksa pa darbības veidiem (euro).

Darba samaksa–ikgadējie dati

Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2016-2017

IKG10_03. Iekšzemes kopprodukts no izlietojuma aspekta (tūkst. euro).

Iekšzemes kopprodukts–ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2017

TRG07. Vieglo automobiļu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem gada beigās;

TRG151. Starptautiskie dzelzceļa kravu pārvadājumi pa valstīm, tūkst. t;

TRG32. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports–ikgadējie dati