Jaunākā informācija datubāzēs (28.05.-01.06.2012.)

04.06.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Apr./2012

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Maijs/2012

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Apr./2012

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2012

 

 

Feb./2012

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem;

Strādājošo reālā darba samaksa;

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem, pa vecuma grupām un dzimumiem.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

Notiesāto personu skaits un sadalījums.

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Apr./2012

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

1.cet./2012

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;
TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;
TR05. Cauruļvadu transporta darbība;
TR07. Pasažieru pārvadājumi;
TR08. Pasažieru apgrozība galvenajos transporta veidos;

TR081. Pasažieru pārvadājumi ar tramvajiem un trolejbusiem;
TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Apr./2012

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu/ceturkšņu dati

Apr./2012

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati

2011

LLG0221.Lauksaimniecības dzīvnieku skaits reģionos gada beigās.

Lopkopība -ikgadējie dati

2011

ZVG01. Zivju nozveja (tūkst. tonnu);

ZVG02. Zivju nozveja zvejas vietās un rajonos (tūkst. tonnu).

Zivsaimniecība - ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2010

NIG03. Nabadzības riska indekss pēc vecuma un dzimuma (%);

NIG04. Nabadzības riska indekss pēc pamatnodarbošanās statusa, dzimuma un vecuma (%);

NIG05. Nabadzības riska indekss pēc mājsaimniecības tipa (%);

NIG06. Nabadzības riska indekss pēc apdzīvotās platības īpašumtiesību statusa, iedzīvotāju dzimuma un vecuma (%);

NIG08. Variācija ap nabadzības riska slieksni pēc dzimuma un vecuma (%);

NIG09. Nabadzības riska indekss pirms sociālo transfertu saņemšanas pēc vecuma un dzimuma (%);

NIG10. Relatīvā mediānas nabadzības riska plaisa pēc vecuma un dzimuma (%);

NIG13. Strādājošo nabadzības riska indekss pēc dzimuma un vecuma (%);

NIG14. Strādājošo nabadzības riska indekss pēc darba laika (%).

Monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatori -ikgadējie dati