Jaunākā informācija datubāzēs (28.04.-30.04.2014.)

06.05.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

4.cet./2013

PC07. Mājokļa cenu indekss un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

PCG05. Mājokļa cenu indeksa pārmaiņas (procentos pret iepriekšējo gadu).

Patēriņa cenas  -ikgadējie dati

Marts/2014

1.cet./2014

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Aprīlis/2014

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Janvāris/2014

DS14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DS15.  Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DS16. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2014

SD01. Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs.

Sociālā drošība - mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Marts/2014

Mazumtirdzniecības un automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma pārmaiņas un indeksi;

Mazumtirdzniecības un automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma pārmaiņas un indeksi.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Marts/2014

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2013

Lauksaimniecības produkcijas iepirkuma cenas un cenu indeksi;

Augkopības produktu iepirkums;

Mēslojuma iestrāde un augsnes kaļķošana.

Lauksaimniecības vispārīgie rādītāji -ikgadējie dati

Marts/2014

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu/ceturkšņu dati

Marts/2014

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena.

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati

2013

Lauksaimniecības kultūru sējumu platība; ražība un kopraža;

Augkopības produktu ražošana uz vienu iedzīvotāju;

Visu veidu saimniecības pēc graudaugu ražības;

Saimniecību grupējums pēc kartupeļu ražības;

Lopbarības kultūru kopraža un ražība;

Augļu koku un ogulāju stādījumi;

Siltumnīcu platības un produkcija.

Augkopība -ikgadējie dati

2013

Galveno lopkopības produktu ražošana;

Lopkopības intensitāte;

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits;

Gaļas ražošana pa veidiem;

Visu veidu saimniecību grupējums pēc liellopu un cūku skaita.

Lopkopība -ikgadējie dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

1995-2013

1980-2013

LIG0111. Iegūta gaļa kautuvēs (kautsvarā, tūkst. tonnu);

LIG0115. Piena iepirkums un iepirktā piena kvalitāte.

Lauksaimniecības vispārīgie rādītāji -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1.cet./2013

RC082. Būvniecības izmaksu indeksi pa objektu grupām un resursu veidiem pa ceturkšņiem (2010=100);

RC091. Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas objektu grupās pa ceturkšņiem.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati