Jaunākā informācija datubāzēs (28.03.-01.04.2011.)

04.04.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Feb./2011

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Mar./2011

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2011.gada sākumā

IS21. Mājsaimniecību kopējais skaits un mājsaimniecības vidējais lielums.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

2010

IB01. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija;

IB02. Starptautiskā ilgtermiņa migrācija pa valstīm;

IB03. Iedzīvotāju starptautiskā ilgtermiņa migrācija pēc migrantu valstiskās piederības;

IB04. Ilgtermiņa migrantu vecuma un dzimuma struktūra;

IB05. Ilgtermiņa migrācija statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

IB08. Valsts iekšējā iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija statistiskajos reģionos un republikas pilsētās.

Iedzīvotāji: migrācija -ikgadējie dati

2010

II13. Pensionāru pirktspēja.

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati

2010

SK021. Reģistrētie noziedzīgie nodarījumi un noziedzības līmenis reģionos, republikas pilsētās un novados.

Sabiedriskā kārtība un tiesu sistēma -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Feb./2011

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2010

TR30. Lidostas „Rīga” darbība;

TR31. Iebraukušie, izbraukušie pasažieri lidostā.

Transports - ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Feb./2011

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu/ceturkšņu dati

Feb./2011

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;
LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati