Jaunākā informācija datubāzēs (28.01.-01.02.2013.)

04.02.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Decembris/2012
4.cet./2012

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas -ikgadējie dati

Janvāris/2013

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Decembris/2012

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

Oktobris/2012

DS14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DS15. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DS16. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Decembris/2012

 

 

 

Mazumtirdzniecības un automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma pārmaiņas un indeksi;

Mazumtirdzniecības un automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma pārmaiņas un indeksi.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Decembris/2012

RU25. Piena produktu ražošana.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Janvāris/2013

 

4.cet./2012

 

 

TR01. Reģistrēto automobiļu skaits mēneša sākumā;

TR02. Pirmoreiz reģistrēto automobiļu skaits;

TR06. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās;

TR09. Lidostas „Rīga” darbība;

TR10. Izbraukuši un iebraukuši pasažieri Rīgas ostā.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Decembris/2012

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu/ceturkšņu dati

Decembris/2012

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2000-2012

ISG032. Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas statistiskajos reģionos.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2000-2012

ISG031. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits un to ietekmējošie faktori pēc dzimuma.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

2000-2009

SKG02. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos.

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2012

TR10. Izbraukuši un iebraukuši pasažieri Rīgas ostā.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

2009; 2012

 

2009-2012

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati