Jaunākā informācija datubāzēs (27.12.–30.12.2016.)

02.01.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Novembris/2016

Būvniecības izmaksu indeksi;

Būvniecības izmaksu indekss kapitālai ceļa rekonstrukcijai un jaunbūvei

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2014

Iekšzemes kopprodukts statistiskajos reģionos;

Kopējā pievienotā vērtība pa darbības veidiem un īpatsvars statistiskajos reģionos.

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

Decembris/2016

Konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

Oktobris/2016

DS20. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DS21. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DS22. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām;

DS23. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa reģioniem;

DS24. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem republikas pilsētās un novados.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Novembris/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktobris/2016

TI001. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi pa mēnešiem, salīdzināmajās cenās (NACE 2.red.);

TI003. Mazumtirdzniecības uzņēmumu kopējais apgrozījums pa pamatdarbības veidiem pa mēnešiem, faktiskajās cenās, tūkst. euro;

TI01. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi pa pamatdarbības veidiem pa mēnešiem (2010 = 100);

TI03. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas pa pamatdarbības veidiem pa mēnešiem, % pret iepriekšējo mēnesi;

TI05. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas pa pamatdarbības veidiem pa mēnešiem, % pret iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi;

TI07. Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi pa uzņēmumu pamatdarbības veidiem pa mēnešiem (2010=100);

TI09. Automobiļu un motociklu tirdzniecības un remonta kopējā apgrozījuma pārmaiņas pa uzņēmumu pamatdarbības veidiem pa mēnešiem, % pret iepriekšējo mēnesi;

TI11. Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas pa uzņēmumu pamatdarbības veidiem pa mēnešiem, % pret iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi;

TI131. Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas pa uzņēmumu pamatdarbības veidiem pa mēnešiem, faktiskajās cenās (neizlīdzinātie dati);

TI141. Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas pa uzņēmumu pamatdarbības veidiem pa mēnešiem, faktiskajās cenās (neizlīdzināti dati);

TI15. Izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa mēnešiem.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Novembris/2016

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Novembris/2016

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu dati

Novembris/2016

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;
LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Novembris/2016

 

Oktobris/2016

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;
EN02. Dabas gāzes imports un patēriņš;
EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;
EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika -mēnešu dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2015-2016

IK10_07. Iekšzemes kopprodukta izlietojums pa ceturkšņiem (tūkst. euro)

Iekšzemes kopprodukts -ceturkšņu dati

2015

IKG10_03. Iekšzemes kopprodukts no izlietojuma aspekta (tūkst. euro)

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati