Jaunākā informācija datubāzēs (27.12.-30.12.2011.)

02.01.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Nov./2011

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Dec./2011

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Sep./2011

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem, vecuma grupām un pēc dzimuma.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Nov./2011

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;
Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi un pārmaiņas.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Nov./2011

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu/ceturkšņu dati

Nov./2011

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Nov./2011

Okt./2011

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;
EN02. Dabas gāzes imports un patēriņš;
EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;
EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2005-2010

NB41. Bezdarbu raksturojošie papildu rādītāji sadalījumā pa vecuma grupām un pēc dzimuma;

NB42. Bezdarbu raksturojošie papildu rādītāji sadalījumā pēc dzimuma, vecuma un iegūtā izglītības līmeņa.

Nodarbinātība un bezdarbs -ikgadējie dati