Jaunākā informācija datubāzēs (27.12.-30.12.2010.)

03.01.2011

Dati atjaunoti


Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Nov./2010

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Nov./2010

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;
IE02. Iedzīvotāju starpvalstu migrācija.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Nov./2010

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;
Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi un pārmaiņas.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Okt./2010

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%).

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Nov./2010

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu/ceturkšņu dati

Nov./2010

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena.

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIK

Nov./2010


Okt./2010

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;
EN02. Dabas gāzes imports un patēriņš;
EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;
EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati