Jaunākā informācija datubāzēs (27.12.-28.12.2012.)

02.01.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Novembris/2012

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Decembris/2012

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Novembris/2012

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

Septembris/2012

DS14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DS15. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DS16. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Novembris/2012

RU25. Piena produktu ražošana.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Novembris/2012

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu/ceturkšņu dati

Novembris/2012

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Novembris/2012


Oktobris/2012

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;
EN02. Dabas gāzes imports un patēriņš;
EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;
EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati


Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1990-2011

 

2000-2011

IDG022. Laulībā un ārpus laulības dzīvi dzimušo skaits pēc dzimuma statistiskajos reģionos un republikas pilsētās;

IDG091. Dzīvi dzimušie laulībā esošiem vecākiem pēc laulības ilguma statistiskajos reģionos un republikas pilsētās.

Iedzīvotāji: dzimstība -ikgadējie dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1920-2011

1920-2011

1929-2011

 

1940-2011

1962-2011

 

1994-2011

 

IDG01. Dzimušo skaits pēc dzimuma;

IDG02. Dzemdību un dzimušo skaits;

IDG03. Dzīvi dzimušie pēc mātes ģimenes stāvokļa un vecuma grupas;

IDG06. Dzīvi dzimušie pēc dzimšanas secības;

IDG07. Dzīvi dzimušie pēc mātes vecuma un bērna dzimšanas secības;

IDG09. Dzīvi dzimušie laulībā esošiem vecākiem pēc laulības ilguma.

Iedzīvotāji: dzimstība -ikgadējie dati