Jaunākā informācija datubāzēs (27.08.-31.08.2012.)

03.09.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūlijs/2012

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Augusts/2012

KR10. Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji (saldo,%);

KR31. Konjunktūras rādītāji apstrādes rūpniecībā pa uzņēmumu lieluma grupām (saldo,%);

KR32. Konjunktūras rādītāji apstrādes rūpniecībā pēc ražošanas pamatgrupējuma (saldo,%);

KR60. Konjunktūras rādītāji būvniecībā pēc darbības veida (saldo,%);

KR80. Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida (% no apsekoto uzņēmumu skaita);

KR101. Konjunktūras rādītāji pakalpojumu sektorā (saldo,%);

KR104. Konfidences rādītājs pakalpojumu sektorā pa darbības veidiem (saldo,%);

KR110. Konjunktūras rādītāji mazumtirdzniecībā pa darbības veidiem (saldo,%).

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Maijs/2012

 

 

 

 

 

Aprīlis-Jūnijs/2012

2.cet./2012

DS14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DS15. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DS16. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām;

Strādājošo mēneša vidējās darba samaksas dati;

Strādājošo mēneša vidējās darba samaksas dati.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūlijs/2012

 

 

2.cet./2012

 

 

Mazumtirdzniecības un automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma pārmaiņas un indeksi;

Mazumtirdzniecības un automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma pārmaiņas un indeksi;

Pakalpojumu un vairumtirdzniecības uzņēmumu indeksi.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Jūlijs/2012

RU25. Piena produktu ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Jūlijs/2012

LA052.  Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu/ceturkšņu dati

Jūlijs/2012

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2011

ITG27. IKT produktu imports un eksports (milj. latu)

Informācijas tehnoloģijas - ikgadējie da


Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2010

1.1.  Darbinieku skaita sadalījums profesiju pamatgrupās pēc darbības veida un dzimuma oktobra beigās (tūkst. cilvēku);

1.2.  Darbinieku skaita sadalījums pa profesijām pēc izglītības līmeņiem oktobra beigās (tūkst. cilvēku);

1.4.   Darbinieku skaita sadalījums pa vecuma grupām un darbības veidiem pēc dzimuma oktobra beigās (tūkst. cilvēku);

3.1. Bruto darba samaksa vidēji mēnesī pa darbības veidiem pa profesiju pamatgrupām pēc dzimuma gadā (latos);

3.2. Bruto darba samaksa vidēji mēnesī pa profesijām un izglītības līmeņiem gadā (latos);

3.3. Bruto darba samaksa vidēji mēnesī pa darbības veidiem un izglītības līmeņiem pēc dzimuma gadā (latos);

3.4. Bruto darba samaksa vidēji mēnesī pa darbības veidiem un vecuma grupām pēc dzimuma gadā (latos);

4.2. Bruto darba samaksa vidēji mēnesī pa profesijām un izglītības līmeņiem oktobrī (latos).

Darba samaksas struktūra -2010.g. apsekojuma dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2012

 

 

2005

DS03. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa ceturkšņiem un n o gada sākuma;

DS02. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa ceturkšņiem;

DS10. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa republikas pilsētās un rajonos pa ceturkšņiem (latos);

DS11. Strādājošo mēneša bruto darba samaksa Latvijas statistiskajos reģionos pa darbības veidiem/pa ceturkšņiem (latos).

Darba samaksa -ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

2000-2011

ZVG01. Zivju nozveja (tūkst. tonnu).

Zvejniecība - ikgadējie dati