Jaunākā informācija datubāzēs (27.06.-01.07.2011.)

04.07.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Maijs/2011

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2011

UF031. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums nefinanšu komersantiem pa darbības veidiem.

Uzņēmējdarbības finanses- mēnešu ceturkšņu dati

Jūn./2011

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Marts/2011

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem, pa vecuma grupām un dzimumiem.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

SD11. Ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri;

SD12. Bērnu atrašanās iemesli sociālās aprūpes iestādēs.

Sociālā drošība -  ikgadējie dati

2010

Iedzīvotāju saslimstība ar infekcijas, parazitārajām slimībām, ļaundabīgajiem audzējiem, tuberkulozi, alkoholismu, psihiskajām slimībām;

HIV inficēšanās gadījumu skaits;

Saslimstība ar seksuāli transmisīvām slimībām;

Pirmoreiz par invalīdiem atzīto iedzīvotāju skaits;

Ambulatoro apmeklējumu skaits;

Iedzīvotāju hospitalizācija;

Sporta bāzu objekti.

Veselības aprūpe un sports -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Maijs/2011

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Maijs/2011

RU25. Piena produktu ražošana pa mēnešiem.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

RU09. Piena produktu ražošana

Rūpniecība -ikgadējie dati 

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Maijs/2011

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu/ceturkšņu dati

Maijs/2011

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Maijs/2011

 

Apr./2011

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš;

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati

Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2010-2011

UF04. Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) finansiālie rādītāji;

UF05. Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) peļņa vai zaudējumi;

UF06. Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) neto apgrozījums pa darbības veidiem;

UF07. Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) peļņa vai zaudējumi pa darbības veidiem;

UF08. Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) aktīvi pa darbības veidiem;

UF09. Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) pasīvi pa darbības veidiem;

UF10. Nebanku aizdevumu sniedzēju sabiedrību izsniegtie aizdevumi pa institucionālajiem sektoriem;

UF11. Finanšu sektora komersantu (komercsabiedrību) neto apgrozījums un peļņa vai zaudējumi pa darbības veidiem.

Uzņēmējdarbības finanses- mēnešu ceturkšņu dati