Jaunākā informācija datubāzēs (27.05.-31.05.2013.)

03.06.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1.cet./2013

Eksporta un importa vienības vērtības indeksi.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Maijs/2013

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1.cet./2013

 

Februāris/2013

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem;

Strādājošo reālā darba samaksa;

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem, pa vecuma grupām un dzimumiem.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Aprīlis/2013

 

 

1.cet./2013

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas;

Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas,

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Aprīlis/2013

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t)

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2011 (galīgie dati)

Ekonomiski aktīvās statistikas vienības statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados.

Uzņēmumu skaits -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

1.cet./2013

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;
TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;
TR05. Cauruļvadu transporta darbība;
TR07. Pasažieru pārvadājumi;
TR08. Pasažieru apgrozība galvenajos transporta veidos;

TR081. Pasažieru pārvadājumi ar tramvajiem un trolejbusiem;
TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Aprīlis/2013

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu/ceturkšņu dati

April/2013

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2012

VIG05. Investīcijas un kārtējās izmaksas vides aizsardzībai pa vides jomām (tūkst. latu).

Vides aizsardzība - ikgadējie dati

Aprīlis/2013

 

Marts/2013

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš.

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2001-2011

ISG05. Demogrāfiskās slodzes līmenis gada sākumā.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2012

TR07. Pasažieru pārvadājumi;
TR08. Pasažieru apgrozība galvenajos transporta veidos;
TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati