Jaunākā informācija datubāzēs (27.04.–30.04.2015.)

05.05.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Marts/2015

1.cet./2015

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Aprīlis/2015

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Janvāris/2015

DS14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DS15.  Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DS16. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

2014

Materiālās nenodrošinātības rādītāji

Materiālā nenodrošinātība: mājsaimniecību līmenis

2014

Materiālās nenodrošinātības rādītāji

Materiālā nenodrošinātība: personu līmenis

1.cet./2015

SD01. Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs

Sociālā drošība - ceturkšņu dati

2014

SDG07. Izdevumi valsts pabalstiem un pensijām (tūkst. euro).

Sociālā drošība - ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Marts/2015

Februāris/2015

Mazumtirdzniecības apgrozījuma pārmaiņas un indeksi;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma pārmaiņas un indeksi.

Tirdzniecība un pakalpojumi -ikgadējie dati

Marts/2015

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

1.cet/2015

TR01. Reģistrēto automobiļu skaits mēneša sākumā;

TR02. Pirmoreiz reģistrēto automobiļu skaits;

TR06. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās (tūkst. t);

TR09. Lidostas -Rīga- darbība;

TR10. Iebraukuši un izbraukuši pasažieri ostās.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

2014

TRG01. Satiksmes ceļu garums gada beigās (kilometros);

TRG02. Valsts autoceļu garums statistiskajos reģionos un rajonos gada beigās (kilometros);

TRG03. Pašvaldību autoceļu garums statistiskajos reģionos un rajonos gada beigās (kilometros);

TRG04. Pašvaldību ielu garums statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos gada beigās (km).

Transports -ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2014

Lauksaimniecības produkcijas iepirkuma cenas un cenu indeksi;

Augkopības produktu iepirkums;

Mēslojuma iestrāde un augsnes kaļķošana.

Lauksaimniecības vispārīgie rādītāji -ikgadējie dati

Marts/2015

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu dati

Marts/2015

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -ikgadējie dati

2014

Lauksaimniecības kultūru sējumu platība; ražība un kopraža;

Augkopības produktu ražošana uz vienu iedzīvotāju;

Visu veidu saimniecības pēc graudaugu ražības;

Saimniecību grupējums pēc kartupeļu ražības;

Lopbarības kultūru kopraža un ražība;

Augļu koku un ogulāju stādījumi;

Siltumnīcu platības un produkcija.

Lopkopība -mēnešu dati

2014

Galveno lopkopības produktu ražošana;

Lopkopības intensitāte;

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits;

Gaļas ražošana pa veidiem;

Visu veidu saimniecību grupējums pēc liellopu un cūku skaita.

Lopkopība -ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Marts/2015

 

Februāris/2015

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš;

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika -mēnešu dati

Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2015

DS17. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa reģioniem;

DS18. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem republikas pilsētās un novados.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2013

IVG041. Nefinanšu investīcijas republikas pilsētās pa darbības veidiem pēc pamatdarbības un pēc biroja vai pamatdarbības vietas 2013.gadā (faktiskajās cenās, tūkst. euro)

Investīcijas -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2013

IVG01. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem (2013.gada salīdzināmajās cenās, milj. euro);

IVG04. Nefinanšu investīcijas statistiskajos reģionos (2013.gada salīdzināmajās cenās; milj. euro);

IVG05. Nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos pa darbības veidiem (faktiskajās cenās, tūkst. euro)

Investīcijas -ikgadējie dati