Jaunākā informācija datubāzēs (27.-31.10.2008.)

31.10.2008

Datubāzē sadaļā Sociālā drošība precizēti dati par sociālās aizsardzības izdevumiem pēc ESSPROS klasifikācijas Latvijā.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Transports papildināti š.g. 3. ceturkšņa dati:
18 – 1. Reģistrēto automobiļu skaits mēneša sākumā;
18 – 2. Pirmoreiz reģistrēto automobiļu skaits;
18 – 5. Cauruļvadu transporta darbība;
18 – 6. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās;
18 – 9. Lidostas “Rīga” darbība;
18 – 10. Izbraukuši un iebraukuši pasažieri Rīgas ostā.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļa Iedzīvotāji papildināta ar š. g. oktobra datiem datiem par iedzīvotāju skaitu un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenajiem rādītājiem un septembra datiem par iedzīvotāju starpvalstu migrāciju.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļā Tirdzniecība un pakalpojumi papildināti dati par mazumtirdzniecības apgrozījumu septembrī.
Metodoloģija