Jaunākā informācija datubāzēs (27.-31.07.2009.)

03.08.2009

Datubāzē sadaļā Iedzīvotāji ar 2009.gada jūnija un jūlija datiem papildinātas tabulas par iedzīvotāju skaitu un dabiskās kustības galvenajiem rādītājiem (4-1) un iedzīvotāju starpvalstu migrāciju (4-2).
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Mežsaimniecība ar 2008.gada datiem papildinātas tabulas no 15-26. līdz 15-30, 15-32., 15-33.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Sociālā drošība ar 2009.gada 2.ceturkšņa datiem papildināta tabula „12-1. Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs”.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Transportsar 2009.gada 2.ceturkšņa datiem papildinātas šādas tabulas: 18-1., 18-2., 18-5., 18-6., 18-9., 18-10.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Iedzīvotāju ieņēmumiar 2008.gada datiem papildināta tabula „7-8. Pensionāru pirktspēja”
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Tūrisms ar 2009.gada maija datiem papildināta tabula „20-5. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem(%)”
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Tirdzniecība un pakalpojumi ar 2009.gada jūnija un 2.ceturkšņa datiem papildinātas tabulas no 22-1. līdz 22-12.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļāBanku rādītāji ar 2009.gada jūlija datiem papildināta tabula „3-10. Latvijas bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi pa mēnešiem”
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Augkopība ar 2009.gada jūnija datiem papildināta tabula „LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena”
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Lopkopībaar 2009.gada jūnija datiem papildinātas šādas tabulas:
LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena
LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Dabas resursi ar 2008.gada datiem papildināta tabula „14-1. Atsevišķu koku sugu sadalījums visos Latvijas mežos”.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Ģeogrāfiskās ziņas ar 2009. gada jūnija datiem papildinātas šādas tabulas:
1-1. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās
1-2. Gaisa kvalitāte
Metodoloģija


DATI PRECIZĒTI

Datubāzē sadaļā Sociālā drošībaprecizēti arī 2009.gada 1.ceturkšņa dati par no jauna piešķirto mēneša vecuma pensiju vidējo apmēru.
Metodoloģija