Jaunākā informācija datubāzēs (27.-30.04.2009.)

05.05.2009

 

Datubāzē sadaļā „Cenas” ar marta datiem papildināta tabula „7-7. Ražotāju cenu indeksi rūpniecības nozarēs (2005=100)”
Metodoloģija

Datubāzē sadaļa „Iedzīvotāji” – īstermiņa dati papildināti ar š.g. marta un aprīļa datiem.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā „Transports” ar 2009.gada 1.cet. datiem papildinātas tabulas par autotransportu, cauruļvadu transportu, jūras transportu un lidostas „Rīga” darbību. Ar 2008.gada datiem papildinātas tabulas par satiksmes ceļu garumu, transporta līdzekļu skaitu un ceļu satiksmes negadījumiem.

Datubāzē sadaļā „Lauksaimniecība” ar 2009.gada marta datiem papildināta tabula „15-2. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena”. Ar 2008.gada datiem papildinātas tabulas par lauksaimniecības kultūrām, lopkopību, siltumnīcām, mēslojuma izmantošanu, augļu un ogu stādījumiem.

Datubāzē sadaļā „Sabiedriskā kārtība un tiesu sistēma” ar 2008.gada datiem papildināta tabula „13-13. Prokuroru skaits gada beigās”
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā „Tirdzniecība un pakalpojumi” ar 2009.gada marta un 1.ceturkšņa datiem papildinātas tabulas par mazumtirdzniecību.
Metodoloģija

Precizēti dati

Datubāzē sadaļā „Statistikas uzņēmumu reģistrs” tabulās no 23-1. līdz 23-5. un 23-11.tabulā precizēti 2007.gada dati. 23-3. un 23-4.tabulā precizēti arī 2006.gada dati.

Datubāzē sadaļā „Darba samaksa” precizēti dati. Īstermiņa datu tabulā „6-10. Strādājošo reālā darba samaksa pa mēnešiem” precizēti 2008.gada decembra dati.
Tabulā „6-4. Strādājošo reālās darba samaksas dinamika” precizēti 2008.gada dati.