Jaunākā informācija datubāzēs (26.11.-30.11.2012.)

03.12.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Oktobris/2012

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

Uzņēmējdarbības finanšu rādītāji.

Uzņēmējdarbības finanses - ikgadējie dati

Novembris/2012

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

2011

Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem;

Nefinanšu investīcijas statistiskajos reģionos;

Nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos pa darbības veidiem.

Investīcijas -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

3.cet./2012

Augusts/2012

 

Strādājošo mēneša vidējās darba samaksas dati;

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem; pēc dzimuma; pa vecuma grupām.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Oktobris/2012

 

3.cet./2012

 

 

Mazumtirdzniecības un automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma pārmaiņas un indeksi;

Mazumtirdzniecības un automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma pārmaiņas un indeksi;

Pakalpojumu un vairumtirdzniecības uzņēmumu indeksi.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Oktobris/2012

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu/ceturkšņu dati

Oktobris/2012

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;
LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Oktobris/2012

Septembris/2012

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;
EN02. Dabas gāzes imports un patēriņš;
EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;
EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2008-2010

1997-2010

IVG01. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem;

IVG04. Nefinanšu investīcijas statistiskajos reģionos.

Investīcijas -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2012

DSG03. Vīriešu un sieviešu darba samaksa pa darbības veidiem (1.ceturksnī; latos).

Darba samaksa -ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Janvāris -jūnijs/2012

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena.

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati