Jaunākā informācija datubāzēs (26.10.-30.10.2009.)

02.11.2009
Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

Sep/2009
3.cet/2009

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas

Cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Sep/2009
3.cet/2009

Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji.
Iedzīvotāju starpvalstu migrācija.

Iedzīvotāji- mēnešu/ceturkšņu dati

2007

Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi, sastāvs un struktūra

Iedzīvotāju ieņēmumi - ikgadējie dati

2008

Vidējais rīcībā esošais ienākums uz vienu ekvivalento patērētāju.

Lākenas indikatori - ikgadējie dati

3.cet/2009

Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs.

Sociālā drošība-mēnešu/ceturkšņu dati

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Sep/2009
3.cet/2009

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas.
Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi un pārmaiņas.

Tirdzniecībaun pakalpojumi - ikgadējie dati

TRANSPORTS

Okt/2009
3.cet/2009

18-1. Reģistrēto automobiļu skaits mēneša sākumā.
18-2. Pirmoreiz reģistrēto automobiļu skaits.
18-5. Cauruļvadu transporta darbība.
18-6. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās.
18-9. Lidostas „Rīga” darbība.
18-10. Izbraukuši un iebraukuši pasažieri Rīgas ostā.

Transports- mēnešu/ceturkšņu dati

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Aug/2009

Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš.
Dabas gāzes imports un patēriņš.
Naftas produktu imports, eksports un patēriņš.
Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika - mēnešu/ceturkšņu dati

Precizēti dati
 

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2008

4-30. Iedzīvotāju nāves cēloņi.
4-34. Zīdaiņu nāves cēloņi.

Iedzīvotāji- ikgadējie dati

2008

Nabadzības riska indekss

Lākenas indikatori - ikgadējie dati