Jaunākā informācija datubāzēs (26.09.-30.09.2011.)

03.10.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Aug./2011

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Sept./2011

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Aug./2011

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;
IE02. Iedzīvotāju starpvalstu migrācija.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

2010 (provizoriski dati)

SDG14. Aprūpe mājās gada beigās.

Sociālā drošība -  ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Aug./2011

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Aug./2011

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu/ceturkšņu dati

Aug./2011

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;
LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Aug./2011Jūl./2011

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas);
EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);
EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas);
EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

EN07. Energobilance, TJ (NACE 2.red.)

Enerģētika -ikgadējie dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2010

ITG27. IKT produktu imports un eksports (milj. latu)

Informācijas tehnoloģijas - ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2009

ITG23. IKT sektora uzņēmumu skaits;

ITG24. Nodarbināto skaits IKT sektora uzņēmumos;

ITG25. IKT sektora uzņēmumu apgrozījums, personāla izmaksas un pievienotā vērtība;

ITG30. IKT sektora pievienotās vērtības īpatsvars iekšzemes kopproduktā;

Informācijas tehnoloģijas - ikgadējie dati