Jaunākā informācija datubāzēs (26.08.-30.08.2013.)

02.09.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūlijs/2013

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Augusts/2013

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2013 (gada sākumā)

ISG07. Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs;

ISG08. Latviešu skaits Latvijā un Rīgā;

ISG09. Pastāvīgo iedzīvotāju valstiskā piederība;

ISG10. Pastāvīgo iedzīvotāju dzimšanas valsts;

ISG191. Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs reģionos un republikas pilsētās.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

Aprīlis-Jūnijs/2013

2.cet./2013

 

 

Maijs/2013

 

Strādājošo mēneša vidējās darba samaksas dati;

DS14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DS15. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DS16. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūlijs/2013

 

2.cet./2013

Mazumtirdzniecības un automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma pārmaiņas un indeksi;

Pakalpojumu un vairumtirdzniecības uzņēmumu indeksi.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Jūlijs/2013

RU25. Piena produktu ražošana pa mēnešiem (tūkst. t)

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Jūlijs/2013

 

 

Jūnijs/2013

 

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati