Jaunākā informācija datubāzēs (26.07.-30.07.2010.)

02.08.2010

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūn/2010
2.cet/2010

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas.

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Jūn/2010

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;
IE02. Iedzīvotāju starpvalstu migrācija.

Iedzīvotāji- mēnešu/ceturkšņu dati

Apr/2010

DS14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;
DS15. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;
DS16. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām.

Darba samaksa - mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet/2010

Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs.

Sociālā drošība-mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūn/2010

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;
Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi un pārmaiņas.

Tirdzniecībaun pakalpojumi - mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Mai/2010

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji (%).

Tūrisms - mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2009

Eksports un imports pa valstīm;
Ārējās tirdzniecības apgrozījums ar galvenajiem partneriem;
Svarīgākās preces eksportā un importā;
Eksports un imports pa preču sadaļām un tirdzniecības partneriem;
Eksports un imports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida (NACE 2.red.).

Ārējā tirdzniecība- ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Jūn/2010

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība- mēnešu/ceturkšņu dati

Jūn/2010

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;
LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība - mēnešu ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Jūn/2010


Mai/2010

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;
EN02. Dabas gāzes imports un patēriņš;
EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;
EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika - mēnešu/ceturkšņu dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2007

TI05. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi pa pamatdarbības veidiem (2005=100).

Tirdzniecībaun pakalpojumi - ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

1.cet/2010

TU03. Apkalpoto cilvēku skaits viesnīcās un citās tūristu mītnēs.

Tūrisms - mēnešu/ceturkšņu dati

2007

TU08. Viesnīcas un citas tūristu mītnes.

Tūrisms - ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

2009

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība- mēnešu/ceturkšņu dati

2009; 2010

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;
LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība - mēnešu ceturkšņu dati