Jaunākā informācija datubāzēs (26.04.-30.04.2010.)

05.05.2010
Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

Mar/2010

Būvniecības izmaksu indeksi.

Cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Mar/2010

Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji ;
Iedzīvotāju starpvalstu migrācija.

Iedzīvotāji- mēnešu/ceturkšņu dati

2009

Notiesāto personu skaits un sadalījums pēc nozieguma veida;
Tiesnešu un prokuroru skaits;
Advokātu un notāru skaits;
Tiesu darbības rādītāji.

Sabiedriskā kārtība un tiesu sistēma - ikgadējie dati

1.cet/2010

Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs.

Sociālā drošība-mēnešu/ceturkšņu dati

2009

VA08. Alkohola lietošanas nevēlamās sekas sabiedrībā.

Veselības aprūpe un sports- ikgadējie dati

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Mar/2010

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;
Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas.

Tirdzniecībaun pakalpojumi - mēnešu/ceturkšņu dati

Feb/2010

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%)

Tūrisms - mēnešu/ceturkšņu dati

2009

TU07. Tūrisma firmu apkalpoto personu skaits.

Tūrisms - ikgadējie dati

TRANSPORTS

2009

TR01. Satiksmes ceļu garums gada beigās;
TR05. Transporta līdzekļu skaits gada beigās;
TR16. Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu pa preču grupām;
TR24. Kravu pārvadājumi ar autotransportu pa preču grupām;
TR32. Ceļu satiksmes negadījumi;
TR33. Ceļu satiksmes negadījumi reģionos, republikas pilsētās un rajonos.

Transports- ikgadējie dati

Jauni dati

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2003-2009

TU15. Tūrisma firmu darbība.

Tūrisms - ikgadējie dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

4.cet/2009

NB01. Iedzīvotāji pēc dzimuma un ekonomiskās aktivitātes pa ceturkšņiem.

Nodarbinātība un bezdarbs - mēnešu/ceturkšņu dati