Jaunākā informācija datubāzēs (26.04.-29.04.2011.)

02.05.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Mar./2011

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Apr./2011

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Mar./2011

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;
IE02. Iedzīvotāju starpvalstu migrācija.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

1.cet./2011

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Feb./2011

RU25. Piena produktu ražošana.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2010

TR01. Satiksmes ceļu garums;

TR02. Valsts autoceļu garums statistiskajos reģionos;

TR03. Pašvaldību autoceļu garums statistiskajos reģionos;

TR04. Pašvaldību ielu garums statistiskajos reģionos.

Transports - ikgadējie dati

2010

TU15. Tūrisma komersantu darbība.

Tūrisms -ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

2010

Lauksaimniecības produkcijas indeksi;

Lauksaimniecības produktu pārdošana pieņemšanas, pārstrādes uzņēmumiem;

Lauksaimniecības produkcijas iepirkuma cenas un cenu indeksi;

Mēslojuma iestrāde un augsnes kaļķošana;

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana.

Lauksaimniecības vispārīgie rādītāji -ikgadējie dati

Mar./2011

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

Lauksaimniecības kultūru sējumu platība; ražība un kopraža;

Augkopības produktu ražošana uz vienu iedzīvotāju;

Visu veidu saimniecības pēc graudaugu ražības;

Saimniecību grupējums pēc kartupeļu ražības;

Lopbarības kultūru kopraža un ražība;

Augļu koku un ogulāju stādījumi;

Siltumnīcu platības un produkcija.

Augkopība -ikgadējie dati

Mar./2011

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati

2010

Galveno lopkopības produktu ražošana;

Lopkopības produktu ražošana uz vienu iedzīvotāju;

Lopkopības produktu ražošana statistiskajos reģionos;

Lopkopības intensitāte;

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits;

Gaļas ražošana pa veidiem;

Visu veidu saimniecību grupējums pēc liellopu un cūku skaita.

Lopkopība -ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Mar./2011

 

Feb./2011

 

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš;

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati