Jaunākā informācija datubāzēs (26.03.-30.03.2012.)

02.04.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Feb./2012

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Mar./2012

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Feb./2012

Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

IIG12. Strādājošo pirktspēja.

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati

Dec./2011

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma, vecuma grupām, pa sektoriem.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Feb./2012

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Feb./2012

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu/ceturkšņu dati

Feb./2012

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;
LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2006-2011

RC102. Jauno dzīvojamo māju būvniecības izmaksu indeksi pa ceturkšņiem (2005=100).

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

TSG11-01. Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju dzimuma un vecuma sastāvs 2011.gada 1. martā (galīgie dati).

Tautas skaitīšanas rezultāti –2011.g. dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2010

ZIG01. Iestādes, uzņēmumi un organizācijas, kurās tiek veikts pētniecības darbs;

ZIG02. Zinātniski pētnieciskajā darbā strādājošo skaits.

Zinātne - ikgadējie dati