Jaunākā informācija datubāzēs (26.01.-30.01.2015.)

02.02.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

2014

GZG06. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās pilsētās.

Ģeogrāfiskās ziņas -ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Decembris/2014

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2014

RCG01. Cenu indeksi;

RCG06. Būvniecības izmaksu indeksi pa resursu veidiem.

Ražotāju cenas -ikgadējie dati

Janvāris/2015

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori;

Konjunktūras rādītāji;

Jaudas izmantošana apstrādes rūpniecībā.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Oktobris/2014

DS14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DS15.  Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DS16. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Decembris/2014RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Decembris/2014

4.cet./2014

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas;

Izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

1.janvāris/2014

4.cet/2014

TR01. Reģistrēto automobiļu skaits mēneša sākumā;

TR02. Pirmoreiz reģistrēto automobiļu skaits;

TR06. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās;

TR061. Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās pa kravu veidiem;

TR09. Lidostas „Rīga” darbība;

TR10. Izbraukuši un iebraukuši pasažieri Rīgas ostā.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Decembris/2014

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu dati

Decembris/2014

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte

Lopkopība -mēnešu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Decembris/2014

 

 

Novembris/2014

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš;

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika -mēnešu dati

Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1993-2015

KR011. Ekonomikas sentimenta rādītājs, (ilgtermiņa vidējais = 100);

KR012. Konfidences rādītāji (saldo, %).

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2011-2013

LIG015. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas cena reģionos (EUR par ha);

LIG016. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pirkšanas cena reģionos (EUR par ha).

Lauksaimniecības vispārīgie rādītāji -ikgadējie dati

Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2014/15

IZG22. Profesionālās izglītības iestādes;

IZG221. Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu sadalījums pēc vecuma un dzimuma;

IZG222. Profesionālo izglītības iestāžu pedagoģiskie darbinieki (pamatdarbā);

IZG231. Profesionālās izglītības iestādēs uzņemto audzēkņu sadalījums pēc iepriekšējās mācību iestādes atrašanās vietas.

Izglītība -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2012

RUG011. Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā pēc nodarbināto skaita (NACE 2.red.).

Rūpniecība -ikgadējie dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2014

ITMG17. E-prasmes (% no iedzīvotāju kopskaita attiecīgajā grupā).

Informācijas tehnoloģijas: IKT lietošana mājsaimniecībās, IKT lietošana uzņēmumos, IKT sektora statistika, Uzņēmumu IKT izdevumi.