Jaunākā informācija datubāzēs (26. - 30.01.2009.)

02.02.2009

Datubāzē sadaļā Sociālā drošība papildināti 2008. gada 4. ceturksnī par pensionāru skaitu un vecuma pensijas vidējo apmēru.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Cenas papildināti 2008. gada decembra un 4. ceturkšņa dati par ražotāju cenām un 2008. gada dati par būvniecības izmaksu indeksiem.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Transports papildināti 2008.gada 4. ceturkšņa dati tabulām:
18 – 2. Pirmoreiz reģistrēto automobiļu skaits;
18 – 5. Cauruļvadu transporta darbība;
18 – 6. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās;
18 – 9. Lidostas Rīga darbība;
18 – 10. Izbraukuši un iebraukuši pasažieri Rīgas ostā,
kā arī papildināti š. g. janvāra dati par reģistrēto automobiļu skaitu mēneša sākumā.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Valdības finanses veiktas izmaiņas:
- Papildināti 2008. gada 3. ceturkšņa dati par vispārējās valdības sektora ieņēmumiem un izdevumiem, kā par vispārējās valdības parādu sadalījumā pa sektoriem perioda beigās;
- Precizēti 2007. gada dati par vispārējās valdības sektora galvenajiem rādītājiem un tā parādu sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļā Banku rādītāji papildināti š. g. janvāra dati par Latvijas bankas noteiktajiem ārvalstu valūtas kursiem.
Metodoloģija