Jaunākā informācija datubāzēs (25.11.-29.11.2013.)

02.12.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Oktobris/2013

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

Uzņēmējdarbības finanšu rādītāji.

Uzņēmējdarbības finanses - ikgadējie dati

Novembris/2013

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

2012 (provizoriski dati)

Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem;

Nefinanšu investīcijas statistiskajos reģionos;

Nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos pa darbības veidiem.

Investīcijas -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2012

SDG15. Sociālās aizsardzības izdevumi pēc ESSPROS klasifikācijas Latvijā.

Sociālā drošība -  ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Oktobris/2013

 

 

3.cet./2013

Mazumtirdzniecības un automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma pārmaiņas un indeksi;

Pakalpojumu un vairumtirdzniecības uzņēmumu indeksi.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Oktobris/2013

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

RUG09. Piena produktu ražošana.

Rūpniecība -ikgadējie dati 

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Oktobris/2013

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu/ceturkšņu dati

Oktobris/2013

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;
LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Oktobris/2013


Septembris/2013

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;
EN02. Dabas gāzes imports un patēriņš;
EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;
EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2012 (provizoriski dati)

IKT sektora uzņēmumu skaits

Nodarbināto skaits IKT sektora uzņēmumos;

IKT sektora uzņēmumu apgrozījums, personāla izmaksas un pievienotā vērtība;

IKT sektora uzņēmumu peļņa pirms nodokļiem;

IKT sektora uzņēmumu nodokļi.

Informācijas tehnoloģijas - ikgadējie dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1990-2013

ISG061. Starptautiski pieņemtās vīriešu un sieviešu galvenās vecuma grupas.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2012

TIG041. Mazumtirdzniecības uzņēmumu neto apgrozījuma sadalījums pa preču grupām 2012.gadā (faktiskajās cenās, tūkst. latu) provizoriskie dati.

Tirdzniecība un pakalpojumi -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2008-2011

1997-2011

IVG01. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem;

IVG04. Nefinanšu investīcijas statistiskajos reģionos.

Investīcijas -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2011

SDG15. Sociālās aizsardzības izdevumi pēc ESSPROS klasifikācijas Latvijā.

Sociālā drošība -  ikgadējie dati