Jaunākā informācija datubāzēs (25.09.–29.09.2017.)

02.10.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2016

IKG10_18. Nefinanšu nacionālie konti (tūkst. euro)

Iekšzemes kopprodukts–ikgadējie dati

Augusts/2017

RC061. Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas objektu grupās pa mēnešiem;

RC07. Būvniecības izmaksu indeksi pa resursu veidiem pa mēnešiem;

RC101. Būvniecības izmaksu indekss kapitālai ceļa rekonstrukcijai un jaunbūvei.

Ražotāju cenas–mēnešu/ceturkšņu dati

Septembris/2017

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji–mēnešu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

Jūlijs/2017

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem.

Darba samaksa–mēnešu/ceturkšņu dati

2016

VAG14. Darbā notikušie nelaimes gadījumi;

VAG21. Iedzīvotāju hospitalizācija.

Veselības aprūpe un sports–ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Augusts/2017

 

Jūlijs/2017

 

2.cet./2017

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas;

Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās;

Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās;

TI13. Nostrādāto stundu, nodarbināto skaita un darba samaksas indeksi un to pārmaiņas tirdzniecībā un pakalpojumu nozarēs pa ceturkšņiem.

Tirdzniecība un pakalpojumi–mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2017

BU07. Nostrādāto stundu, nodarbināto skaita un darba samaksas indeksi un to pārmaiņas būvniecībā pa ceturkšņiem.

Būvniecība–ceturkšņu dati

2.cet./2017

RU07. Nostrādāto stundu, nodarbināto skaita un darba samaksas indeksi un to pārmaiņas rūpniecībā un ražošanas pamatgrupējumos pa ceturkšņiem.

Rūpniecība–mēnešu/ceturkšņu dati

2015

SBG07. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji pēc pamatdarbības veida statistiskajos reģionos

Uzņēmējdarbības strukturālie rādītājiikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2016

LLG0112. Piena produktu ražošana

Lopkopība–ikgadējie dati

Augusts/2017

 

LI020. Piena un gaļas vidējā iepirkuma cena (euro/t).

Lauksaimniecības cenas un cenu indeksi mēnešu/ceturkšņu dati

Augusts/2017

 

LL051. Nokauti lauksaimniecības dzīvnieki, iegūta gaļa kautuvēs (ieskaitot kaušanu kā pakalpojumu);

LL053. Piena iepirkums un iepirktā piena kvalitāte;

LL054. Piena produktu ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Lopkopība–mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Augusts/2017

Jūlijs/2017

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas);
EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);
EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas);
EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika–mēnešu dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1995-2016

Iekšzemes kopprodukta rādītāji

Iekšzemes kopproduktsceturkšņu dati

1995-2016

Iekšzemes kopprodukta rādītāji

Iekšzemes kopprodukts–ikgadējie dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

2016

JVSG05. Brīvās darbvietas pa profesiju pamatgrupām vidēji gadā.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks–ikgadējie dati

2016

SKG021. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits reģionos, republikas pilsētās un novados.

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma–ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

2016

TIG01. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa pamatdarbības veidiem.

Tirdzniecība un pakalpojumi–ikgadējie dati