Jaunākā informācija datubāzēs (25.08.-29.08.2014.)

02.09.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūlijs/2014

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2014

Finanšu sektora komersantu dati.

Uzņēmējdarbības finanses- ikgadējie dati

Augusts/2014

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

2.cet./2014

IV01. Nefinanšu investīcijas pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, milj. latu);

IV02. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, tūkst. latu).

Investīcijas -ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2.cet./2014

 

 

Maijs/2014

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem;

Strādājošo reālā darba samaksa;

DS14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DS15.  Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DS16. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

2013

Patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra.

Mājsaimniecību budžets -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

 

Jūlijs/2014

 

 

2.cet./2014

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas;

TI13. Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās;

TI14. Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Jūlijs/2014

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2.cet./2013

 

 

 

 

 

Jūnijs/2013

TU03. Apkalpoto cilvēku skaits viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU04. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU06. Viesnīcas un citas tūristu mītnes republikas pilsētās un novados;

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Jūlijs/2014

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu dati

Jūlijs/2014

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Jūlijs/2014

 

 

Jūnijs/2014

 

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2005-2013

MBG165. Mājsaimniecības lietošanā esošo kultūras un sadzīves priekšmetu skaits vidēji uz 100 mājsaimniecībām.

Mājsaimniecību budžets -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2000-2014

TI15. Izmitināšas un ēdināšanas  uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa mēnešiem;

TI16. Izmitināšas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa ceturkšņiem.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2014

DSG03. Vīriešu un sieviešu darba samaksa pa darbības veidiem (1.ceturksnī; euro).

Darba samaksa -ikgadējie dati