Jaunākā informācija datubāzēs (25.06.-29.06.2012.)

02.07.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Maijs/2012

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Jūnijs/2012

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Maijs/2012

 

1.cet./2012

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji.

IE03. Iedzīvotāju skaits un galvenie demogrāfiskie rādītāji statistiskajos reģionos un republikas pilsētās.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

ISG16. Vīriešu un sieviešu vecuma struktūra statistiskajos reģionos gada sākumā (pa 5 gadu vecuma grupām).

ISG17. Vīriešu un sieviešu vecuma struktūra statistiskajos reģionos gada sākumā.

ISG18. Iedzīvotāju skaits un īpatsvars līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas vecuma grupās statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā.

ISG19. Demogrāfiskās slodzes līmenis statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā.

IVG02. Atsevišķu tautību iedzīvotāju dzimstība, mirstība un dabiskais pieaugums.

IVG03. Iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāji statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

2011

Iedzīvotāju dzimstības rādītāji.

Iedzīvotāji: dzimstība -ikgadējie dati

2011

Iedzīvotāju mirstības rādītāji.

Iedzīvotāji: mirstība -ikgadējie dati

2011

Kultūras statistika.

Kultūra -ikgadējie dati

2011

VAG221. Sporta organizācijas.

VAG23. Sporta bāzu objekti.

Veselības aprūpe un sports -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Maijs/2012

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Maijs/2012

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu/ceturkšņu dati

Maijs/2012

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Maijs/2012

 

 

 

Apr./2012

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš.

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati

 

 

Izveidotas jaunas tabulas

 

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2010

UFG025. Komersantu (komercsabiedrību) finanšu analīzes rādītāji (NACE 2.red.).

010

Uzņēmējdarbības finanses - ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2009-2011

 

 

 

2000-2011

IZG221. Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu sadalījums pēc vecuma un dzimuma;

IZG241. Augstskolu un koledžu studentu sadalījums pēc vecuma un dzimuma;

IZG222. Profesionālo izglītības iestāžu pedagoģiskie darbinieki (pamatdarbā).

Izglītība -ikgadējie dati

2009-2011

KUG111. Kabeļtelevīzijas.

Kultūra -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2007; 2010

SDG15. Sociālās aizsardzības izdevumi pēc ESSPROS klasifikācijas Latvijā.

Sociālā drošība -  ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2012

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati