Jaunākā informācija datubāzēs (25.06.–27.06.2015.)

29.06.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1.cet./2015

IK10_13. Ceturkšņa nefinanšu konti (sektori S.13 un S.2) (tūkst. euro).

Iekšzemes kopprodukts - ceturkšņu dati

Jūnijs/2015

KR031. Konjunktūras rādītāji apstrādes rūpniecībā pa uzņēmumu lieluma grupām (saldo,%);

KR032. Konjunktūras rādītāji apstrādes rūpniecībā pēc ražošanas pamatgrupējuma (saldo,%);

KR060. Konjunktūras rādītāji būvniecībā pēc darbības veida (saldo,%);

KR101. Konjunktūras rādītāji pakalpojumu sektorā (saldo,%);

KR110. Konjunktūras rādītāji mazumtirdzniecībā pa darbības veidiem (saldo,%).

Konjunktūras rādītāji – mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Marts/2015

DS14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DS15.  Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DS16. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām;

DS17. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa reģioniem;

DS18. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem republikas pilsētās un novados.

Darba samaksa - mēnešu/ceturkšņu dati

2014

2014/15

2012

Izglītības statistika;

 

IZG33. Izdevumi izglītībai (milj. euro).

Izglītība - ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Aprīlis/2015

TU01. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%);

TU02. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa mēnešiem.

Tūrisms - mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Maijs/2015

 

Aprīlis/2015

 

 

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš.

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika - mēnešu dati

 

Izveidotas jaunas tabulas

 

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2010/11-2014/15

IZG021. Izglītojamo skaits sadalījumā pa izglītības līmeņiem atbilstoši ISCED–2011 klasifikācijai (mācību gada sākumā).

Izglītība - ikgadējie dati


Precizēti dati
 

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2015

IK10_041. Iekšzemes kopprodukts pa darbības veidiem (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

IK10_09. Iekšzemes kopprodukts no ienākumu puses pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās (tūkst. euro);

IK10_10. Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās (tūkst. euro).

Iekšzemes kopprodukts - ceturkšņu dati

2014

IK02. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas puses, (tūkst. euro).

Iekšzemes kopprodukts - ikgadējie dati