Jaunākā informācija datubāzēs (25.05.–29.05.2015.)

01.06.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Aprīlis/2015

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2015

UF101. Nebanku aizdevumu sniedzēju sabiedrību izsniegtie aizdevumi pa institucionālajiem sektoriem perioda beigās (tūkst. euro);

UF11. Finanšu sektora komersantu (komercsabiedrību) neto apgrozījums un peļņa vai zaudējumi pa darbības veidiem (NACE 2.red.) (tūkst. euro).

Uzņēmējdarbības finanses - ceturkšņu dati

1.cet./2015

Iekšzemes kopprodukta rādītāji.

Iekšzemes kopprodukts -ceturkšņu dati

Maijs/2015

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2014

2015 (gada sākumā)

ISG021. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma gada sākumā;

ISG03. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās ietekmējošie faktori;

ISG031. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits un to ietekmējošie faktori pēc dzimuma;

ISG032. Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas statistiskajos reģionos;

ISG05. Demogrāfiskās slodzes līmenis gada sākumā;

ISG061. Starptautiski pieņemtās vīriešu un sieviešu galvenās vecuma grupas;

ISG07. Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs gada sākumā;

ISG08. Latviešu skaits Latvijā un Rīgā gada sākumā;

ISG12. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā;

ISG13. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā;

ISG14. Gada vidējais pastāvīgo iedzīvotāju skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

ISVG01. Iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;

ISVG03. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās ietekmējošie faktori statistiskajos reģionos un republikas pilsētās;

ISVG031. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās ietekmējošie faktori novados.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

2014

IDG01. Dzimušo skaits pēc dzimuma;

IDG10. Dzīvi dzimušie pēc dzimuma statistiskajos reģionos un republikas pilsētās;

IDG12. Dzimstības koeficienti reģionos, republikas pilsētās un novados (uz 1000 iedzīvotāju).

Iedzīvotāji: dzimstība -ikgadējie dati

2014

IMG01. Mirušie pēc dzimuma un vecuma.

Iedzīvotāji: mirstība -ikgadējie dati

2014

IBG01. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija.

Iedzīvotāji: migrācija -ikgadējie dati

1.cet./2015

 

 

Februāris/2015

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem;

Strādājošo reālā darba samaksa;

DS14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DS15.  Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DS16. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām;

DS17. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa reģioniem;

DS18. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem republikas pilsētās un novados.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2015

DSG03. Vīriešu un sieviešu darba samaksa pa darbības veidiem (1.ceturksnī; euro).

Darba samaksa -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Aprīlis/2015

Marts/2015

1.cet./2015

Mazumtirdzniecības apgrozījums,

Autotirdzniecības un izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījums,

Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījums,

Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījums.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Aprīlis/2015

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2013 (galīgie dati)

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits.

Uzņēmumu skaits -ikgadējie dati

2013

UGG01. Uzņēmumu grupas sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem;

UGG02. Uzņēmumu skaits sadalījumā pa uzņēmumu grupu veidiem;

UGG03. Uzņēmumu grupas sadalījumā pa valstīm.

Uzņēmumu grupas -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Marts/2015

1.cet./2015

TU04. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%);

TU06. Viesnīcas un citas tūristu mītnes republikas pilsētās un novados pa ceturkšņiem.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

2014

TUG12. Lauku tūrisma mītņu raksturojošie rādītāji;

TUG121. Lauku tūrisma mītņu raksturojošie rādītāji sadalījumā pa reģioniem.

Tūrisms -ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Aprīlis/2015

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu dati

Aprīlis/2015

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu dati

2014

MSG03. Izcirstās platības un krājas.

Mežsaimniecība -ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Aprīlis/2015

 

Marts/2015

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš.

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

1.cet./2015

BU10. Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm pa ceturkšņiem (skaits);

BU11. Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm: paredzētās jaudas lielums pa ceturkšņiem.

Būvniecība -ceturkšņu dati

1.cet./2015

MA01. Uzbūvētās jaunās dzīvojamās ēkas pa ceturkšņiem (tūkst. m²);

MA02. Jaunuzbūvēto dzīvokļu skaits pa ceturkšņiem.

Mājokļi -ceturkšņu dati