Jaunākā informācija datubāzēs (25.03.-28.03.2013.)

02.04.2013

Dati atjaunoti

 

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Marts/2013

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji – mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2010

IZG33. Izdevumi izglītībai (milj.latu).

Izglītība - ikgadējie dati

2011

Pieaugušo izglītības apsekojuma rezultāti.

Pieaugušo izglītība - 2007., 2011.g. apsekojuma dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Februāris/2013

 

 

 

 

Mazumtirdzniecības un automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma pārmaiņas un indeksi;

Mazumtirdzniecības un automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma pārmaiņas un indeksi.

Tirdzniecība un pakalpojumi - mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2012

Satiksmes ceļu garums;

Valsts un pašvaldību ceļu garums statistiskajos reģionos;

Pašvaldību ielu garums statistiskajos reģionos.

TR30. Lidostas „Rīga” darbība;

TR31. Iebraukušie, izbraukušie pasažieri lidostā.

Transports - ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Februāris/2013

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība - mēnešu/ceturkšņu dati

Februāris/2013

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;
LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība - mēnešu ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Februāris/ 2013

 

 

Janvāris/ 2013

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas);

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika - mēnešu/ceturkšņu datiPrecizēti dati
 

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2010-2011

Satiksmes ceļu garums;

Valsts un pašvaldību ceļu garums statistiskajos reģionos;

Pašvaldību ielu garums statistiskajos reģionos.

Transports - ikgadējie dati