Jaunākā informācija datubāzēs (25.02.-01.03.2013.)

04.03.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Janvāris/2013

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Februāris/2013

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Janvāris/2013

 

2012

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji.

IE05. Noslēgto laulību skaits pa mēnešiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

1967-2008

ISVG03. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās ietekmējošie faktori statistiskajos reģionos un republikas pilsētās.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

2012

Nodarbinātības un bezdarba rādītāji.

Nodarbinātība un bezdarbs -ikgadējie dati

4.cet./2012

 

 

Novembris/2012

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem;

Strādājošo reālā darba samaksa;

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem, pa vecuma grupām un dzimumiem.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa.

Darba samaksa -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Janvāris/2013

 

 

 

4.cet./2012

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi;
Vairumtirdzniecības uzņēmumu ceturkšņu apgrozījuma indeksi.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa pamatdarbības veidiem;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi pa uzņēmumu pamatdarbības veidiem.

Tirdzniecība un pakalpojumi -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

4.cet./2012

 

 

 

 

 

Decembris/2012

TU03. Apkalpoto cilvēku skaits viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU04. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU06. Viesnīcas un citas tūristu mītnes republikas pilsētās un novados;

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2012 (provizoriski dati)

ATG21. Eksports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida (NACE 2. red.) 2012.gadā (tūkst. latu);

ATG22. Imports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida (NACE 2. red.) 2012. gadā (tūkst. latu).

Ārējā tirdzniecība -ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Janvāris/2013

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu/ceturkšņu dati

Janvāris/2013

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Janvāris/2013

 

 

 

Decembris/2012

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas);

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati

Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1996-2011

ISVG031. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās ietekmējošie faktori.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

1996-2011

IDG10. Dzīvi dzimušie pēc dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados.

Iedzīvotāji: dzimstība -ikgadējie dati

1996-2011

IMG04. Mirušie pēc dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados.

Iedzīvotāji: mirstība -ikgadējie dati

1996-2011

ILG09. Noslēgto laulību skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados.

Iedzīvotāji: noslēgtās un šķirtās laulības -ikgadējie dati