Jaunākā informācija datubāzēs (25.01.-29.01.2010.)

01.02.2010
Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Dec/2009

Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;
Iedzīvotāju starpvalstu migrācija.

Iedzīvotāji- mēnešu/ceturkšņu dati

2009

II01. Iedzīvotāju naudas ieņēmumi (vidēji mēnesī, latos).

Iedzīvotāju ieņēmumi - ikgadējie dati

4.cet/2009

Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs.

Sociālā drošība-mēnešu/ceturkšņu dati

2009

12-1. Pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju skaits;
12-2. Pensiju saņēmēji pēc vecuma un saņemtās pensijas veida;
12-3. Izmaksāto pensiju vidējais apmērs;
12-5. Valsts sociālie pabalsti;
12-6. Valsts sociālo pabalstu vidējais apmērs.

Sociālā drošība- ikgadējie dati

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Dec/2009
4.cet/2009

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi;
Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas pa pamatdarbības veidiem;
Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi pa uzņēmumu pamatdarbības veidiem;
Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas pa uzņēmumu pamatdarbības veidiem.

Tirdzniecībaun pakalpojumi - mēnešu/ceturkšņu dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2009

6-4. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem/ pa mēnešiem (latos);
6-5. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem/ pa ceturkšņiem (latos);
6-6. Strādājošo regulārā mēneša vidējā bruto darba samaksa pa darbības veidiem/ pa ceturkšņiem (latos);
6-11. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa Latvijas reģionos pa darbības veidiem / pa ceturkšņiem (latos).

Darba samaksa - mēnešu/ceturkšņu dati

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Nov/2009

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%).

Tūrisms - mēnešu/ceturkšņu dati

Jauni dati

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

2007-2009

CE141. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi un pārmaiņas pakalpojumu nozarēs.

Cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

2007-2008

CE131. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi pakalpojumu nozarēs.

Cenas- ikgadējie dati